Waxholmskonferensen

Försvarsutbildarna Stockholm genomförde sin Verksamhetskonferens den 10 -11 februari 2007 på Vaxholms Kastell
Waxholm.jpg
Waxholms fästning. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Bakgrunden till konferensen var
  • de oväntat stora nedskärningarna av statliga medel för 2007 från Försvarsmakten och Svenska Försvarsutbildningsförbundet.
  • behovet av att med dessa nedskärningar som utgångspunkt planera verksamheten för 2007 och 2008.
Tolv av förbundets 19 föreningar deltog:

Artilleri- och Granatkastarföreningen,
Ingenjörbefälsföreningen Pontoniererna,
Militärpolisföreningen,
Skytteföreningen,
Stockholms HBR-förening,
Stockholms Hemvärns FBU-förening,
Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening,
Stockholms Pansarbefälsförening,
Sankt Eriks FBU-förening
Stockholms Signalbefälsförening,
Stockholms Trängbefälsförening
Tunga Infanteriföreningen

Totalt deltog drygt 30 personer.

Parallellt med konferensen genomförde Göran Andersson, ansvarig för ungdomsverksamheten, med stöd av Livgardesgruppens Lennart Lundberg, ett verksamhetsmöte med ungdomsledarna.

På plats fanns dessutom stor del av Förbundsstyrelsen och sammankallande i Förbundets valberedning Torsten Söderstam.

På fredagskvällen höll förbundsstyrelsen ett styrelsemöte.

På lördagsmorgonen anlände föreningarnas representanter till Vaxholms Kastell.
Styrelseordförande Bengt Celsing inledde dagen med en kort sammanfattning av läget och presenterade inriktningen på konferensen.

Förbundskassören Bertil Åkerlind redogjorde för Förbundets ekonomi 2004, 2005, 2006, reviderad budget för 2007 samt budgetförslag för 2008. Bertil avslutade sin föredragning med en redogörelse för 2006 års kapitalförvaltning och ställde därefter frågan:
”Hur ska vi i fortsättningen använda vårt kapital?”
Tre arbetsgrupper tog sig an frågan och utarbetade ett antal intressanta förslag.

Förbundets utbildningsledare Hans Overödder informerade om 2007 års utbildningsverksamhet, av vilken merparten finansieras med egna medel. Hans avslutade med frågan:
” Vilka utbildningsverksamheter vill föreningen genomföra under 2008?”
Efter ytterligare grupparbetande redovisade grupperna sammantaget en lång och intressant lista med förslag till utbildningar år 2008.

Lördagen avslutades med att Thomas Eckered från förbundets rekryteringsgrupp redogjorde för den rekryteringsanalys som tagits fram. Thomas ställde följande frågor till arbetsgrupperna:
” Hur ser föreningens välkomst- och introduktionsprogram ut?”
” Vilken medlemsstatistik kan föreningen leverera?”
” Kan föreningarna använda FRIDA?”


Lördagskvällen avslutades med gemensam middag i Kastellets ”Pansarbatteri”.

Söndagen inleddes med en kort sammanfattning av lördags arbete och arbetsgruppernas förslag till rekryteringsåtgärder.
Därefter presenteradesprogramförslag till 100 års-jubiléet år 2008samtstatus för hemsidan, kurskatalogen och tidningen Slagfjädern.

Konferensen, som avslutades efter lunch, tog som sista del upp frågan om hur förbundet skall få in andra intäkter än avkastning och vinst från kapitalförvaltningen.I den efterföljande diskussionen var kreativiteten stor i såväl alla grupperna som i förbundsstyrelsen. Resultatet blev en rad goda förslag, vilka styrelsen nu tar till sig.

Noteringarna från Vaxholmskonferensen redovisas inom kort till konferensdeltagarna och föreningarna. En kortversion publiceras på hemsidan och i tidningen Slagfjädern.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.