Kurschef & kursadjutant, grundkurs, våren 2007

Vi vill ha mer utbildning - vi vill ha en andra dag!

Den första av årets två planerade kurser för kurschefer och kursadjutanter är genomförd med gott resultat och nöjda elever

Under utbildningsplaneringsmöte i november 2006 lades grunden för kursverksamheten 2007. Stockholms Trängbefälsförening (Träng) talade starkt för behovet av kurser för kurschefer, kursadjutanter och instruktörer. Glädjande nog vann detta gehör vilket innebar att två kurser för kurschefer och kursadjutanter skulle genomföras, kurs 7610 den 10 mars och kurs 7611 den 6 oktober. Ansvaret för dessa två kurser har lagts på Träng, som gärna tar sig an denna utmaning, liksom en följande utveckling.

Utveckling är ett nyckelord. Föreningarnas och förbundets verksamhet kräver en hel del av om- och nytänkande. Vi verkar i en tid av stora förändringar. Fortfarande är utbildning en vital förutsättning. Då behöver vi välutbildade och villiga utbildarteam. Team som i rollspelet som kurschefer, kursadjutanter och instruktörer tillsammans kan planera, genomföra och utvärdera utbildning med kvalitet. Den största utmaningen är att kunna ta emot uppdrag från myndigheter, organisationer och näringsliv, genomföra uppdrag och vinna positiva erfarenheter.

Den första kursen med nr 7610 genomfördes den 10 mars då 14 deltagare (åtta från Träng, fyra från FRO och två från Skytte) samlades med Rolf G. Dhejne som kurschef och Hans Overödder som kursadjutant. Kursens målsättning var ”Att deltagarna ska kunna förbereda, genomföra och rapportera kurser i egna föreningens eller förbundets regi!”

Vi fick en bra genomförd utbildning, där fakta av olika slag varvades med tre nyttiga grupparbeten. Vid kursens slut genomfördes en kursutvärdering. Sammanfattningsvis kan sägas att vi var mycket nöjda, att det rått en bra stämning i kursen med god sammanhållning och att vi krävde mera. Vi ville ha mer utbildning! Vi vill ha en andra dag, efter en tid, då vi får gå ännu djupare in i olika nödvändiga faktaområden. Dessa krav bejakades av Rolf G. Dhejne.

Kommande verksamhet

Träng har fortsatt ansvar för detta utbildningsområde.

Träng avser följande:
  • att genomföra nästa kurs, 7611, för kurschefer och kursadjutanter lördag den 6 oktober. Kurschef kommer att vara Nils Bovin och kursadjutant Rolf Pousard, båda ur Träng. Vi förväntar oss att övriga föreningar agerar för ett deltagande från samtliga föreningar.
  • att genomföra en andra dag som uppföljning och fördjupning av endagskurserna 7610 och 7611.
  • att genomföra två kurser för instruktörer. Beslut är ännu inte taget, men vi förväntar oss ett genomförande under 2008.
För framtidens behov vill vi utveckla flera utbildarteam med modernt utbildade kurschefer, kursadjutanter och instruktörer. Team som kan möta vår tids krav. Vi kan inte som förr påräkna detta stöd från Försvarsmakten. Slutsatsen är då enkel, vi skall klara detta med egna resurser.

”En mäktig flamma följer på en liten gnista”


Rolf Pousard
Ordförande Stockholms Trängbefälsförening


Kurschef Kursadjutant grund utb 10 mars 07 002.jpg
Grupparbete under kursen

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.