Premiärkurs i Kris

Under en lördag i mitten av november genomförde Stockholms Hemvärns FBU-förening sin första ”kriskurs”. Kurschef var kapten Willy Wilhelmsson och instruktör och föreläsare var Bataljonspastorn i Hemvärnsbataljon Attundaland Thomas Riddervik.
Att veta hur man ska agera vid någon form av kris kan ibland vara svårt. Hur bemöter man en person som har råkat i någon form av kris? Hur kan man stötta och hjälpa den personen? Hur hanterar man en hel grupp som varit med om någon form av kris?

Kriser kan vara i olika nivåer. En människa som hamnar i en kris kan till exempel ha mist sitt arbete, fått besked om en farlig sjukdom, mist anhörig eller nära vänner eller varit i en grupp som varit med om något hemskt som gör att man kan må dåligt.

Kursen var mycket kommunikativ. Thomas berättade och vi elever kom med frågor och inlägg hela dagen. Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten då vi fick öva i avlastningssamtal. Ett rollspel som ibland nästa gick lite till överdrift. Det kan vara svårt att veta hur en chockad person mår och beter sig men alla gick in för arbetet med livlig fantasi.

Man inser att det finns mycket att lära som man kan ha nytta av både civilt och militärt och denna kurs var endast en ”aptitretare”. Alla efterlyser en fortsättningskurs där krisplaner bör upprättas och man går vidare. Det var sju personer från Attundalands Hemvärnsbataljon och även de andra hemvärnsbataljonerna i länet var representerade. Tanken är att de som genomgått dessa kurser ska ställa sig på en ”krislista”. Om det händer något och man har möjlighet, kan man ställa upp och hjälpa till vid olika incidenter.

Det var en populär kurs som till och med var överbokad. Vad jag förstår fick kursen bra betyg och kan varmt rekommenderas. Vi som var ”premiärelever” ser nu fram mot en fortsättning.

Agneta CedervallInformationsbefäl i Hemvärnsbataljon Attundaland

Re Artiklar skrivna av Dig i H2.jpg
Bataljonspastor Thomas Riddervik går igenom de olika skeenden i en kris.

Re Artiklar skrivna av Dig i H3.jpg
Grupparbete. Livliga avlastningssamtal i någon grupp alltför engagerat.

Re Artiklar skrivna av Dig i H4.jpg
Kurschefen Willy Wilhelmsson deltog aktivt i hela kursen.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.