Katastrofövning inom Södertörnsgruppen

20-21 maj övade ett tjugotal hundekipage eftersök tillsammans med Polis och Räddningstjänst efter en fingerad explosion
33_skghvkomp_20060607_6321.jpg
Personsök i besvärlig miljö ställer stora krav på hund och förare.
Övningsupplägget var lika skrämmande som sannolikt: Vid arbete inom raffinaderiområdet i Nynäshamn hade överfyllnadsskyddet för en av cisternerna skadats. När olja pumpats från en oljetanker hade därför olja fattat eld och orsakat en kraftig explosion. När branden var under kontroll saknades 17 personer och via ATK (Arméns Taktiska Kommando) kom begäran till Amf1 om bistånd av hemvärnet för eftersök. Bataljonschefen kallade in ett antal MIC:ar (Miltär InsatsChef) och hundekipage för att lösa uppgiften. Det var här övningen började.

Ett tjugotal hundekipage hade samlats för att öva eftersök i svår miljö och 5 MIC:ar hade också kallats för att göra övningen mer realistisk. Under lördagen visade representanter från Polis och räddningstjänst hur de arbetar vid olyckor där vi kan tänkas samverka och vi fick tips och kom även med förslag till hur vi kan effektivisera samarbetet. Rolf Dhejne från Försvarsutbildarna bidrog också med egna erfarenheter från tidigare insatser han gjort som MIC tillsammans med Räddningstjänst och Polis.

Natten tillbringades i tält med både regn och kyla och tidigt på morgonen kom larmet som vi väntat på men som vi inte riktigt visste vad det skulle innehålla. Nu kunde man även se solen skina även om det fortfarande var lite kyligt

MIC:arna var först på plats på olycksplatsen och vi fick inledande order av PIC (Polisens InsatsChef) på platsen. Vi fick reda på vad som hänt och vi delade in området i sektorer som vi skulle genomsöka. Efter nån timme kom hundekipagen och vi påbörjade eftersöket med fem hundar per grupp. Mer eller mindre skadade figuranter, några även avlidna, påträffades vartefter arbetet fortskred och efter drygt fyra timmar hade vi lyckats hitta alla som rapporterats saknade.

Vi MIC:ar var imponerade över hur snabbt det trots allt gått att finna så många personer och hur väl hundekipagen kämpat. Sällan har väl så många hundekipage samlats på samma ställe samtidigt och övat tillsammans med både MIC, Polis och Räddningstjänst och dessutom i en mycket omväxlande och svår miljö som den som man finner på ett oljeraffinaderi. Här fanns både ovanliga lukter och ljud och många större och mindre byggnader och skjul och en mycket kuperad och svår terräng. Och trots att många aldrig träffats tidigare gick samarbetet bra och smidigt och gav en närmast professionell känsla.

Efter genomgång och kamratstöd för de som behövde var de två tuffa dagarna slut och vi var alla överens om att helgen varit mycket givande och många ville ha en fortsättning till hösten.

En intressant krydda var att just den olycka som målats upp i fantasin inför övningen faktiskt inträffade i verkligheten på just den platsen bara ett par veckor efter att övningsplaneringen startat, dock utan allvarliga skador.

Text: Christer Jonsson
Foto: 33. Skärgårdshemvärnskompaniet

33_skghvkomp_20060607_6349.jpg
Inte ens höga höjder får lämnas åt slumpen.

Livsavgörande eftersöksövning

Ett myller av rör bildar tak över våra huvuden, det luktar starkt av svavel, olja och diesel. I en besvärliga miljön vässar hunden sin nos för att finna personer som flytt efter explosion och brand i en oljecistern. Det är eftersöksövning på Nynäs Petroleums raffinaderi tillsammans med Hemvärnet, Polis och Räddningstjänst.

Efterfrågad övning
Vid 27 anmälda ekipage var jag tvungen att säga stopp till ytterligare intresserade ekipage. Vi hade plats för 16 ekipage så intresset var långt över det jag förväntade mig berättar övningsledare major Helen Falk på Amf 1, Södertörnsgruppen. Hemvärnet är på väg in från skogarna till stads- och industrimiljöer och genom att öva i en komplex miljö kan vi se status och utbildningsbehov på hundar, hundtjänstpersonal samt stabspersonal berättar Helen Falk. Förutom bevakningshundsekipagen övas även MIC, militära insatschefer, tillsammans med Polis och Räddningstjänst. Samövningar är direkt livsavgörande vid ett skarpt läge berättar kapten Rolf G Dhejne på Försvarsutbildarna Stockholm.

PIC, MIC och POD?
En gedigen grund lades i lektionssalar där hundförare, gruppchefer och hundtjänstbefäl lärde sig mer om de lagar, regler och förhållanden som styr ett samordnat eftersök.
Eftermiddagen ägde Rolf G Dhejne och gav en bra inblick i MIC:ens arbete som är krävande då Hemvärnet oftast är den resursstarkaste aktören i ett eftersök. Det är många personer, fordon, farkoster och teknisk utrustning som skall fungera tillsammans och utföra ett arbete. Dessutom skall de få föda, förläggning samt underhåll. - En nyttig övning, nu vet vi vad PIC, MIC, POD och LSO är samt vem som kan och får ge order till vem berättar Per-Ivar Eltvik hundtjänstbefäl på Södertörnsgruppen.

Livräddande trestegsraket
Lördagens teorilektioner och söndagens övning var de två första i en trestegsraket. Det sista steget är återkoppling från övningen samt utbildning i krishantering, kamratstöd och debriefing. En utbildning under ledning av Yvonnè Antoft sakkunnig hos polisen och lärare på polishögskolan. Fortsättningen fram till nästa stora eftersöksövning blir på individnivå där hundförarna främst behöver lära sig använda karta och kompass samt förbättra egen fysisk förmåga. Hundarna håller generellt tillräcklig nivå, det är förarnas kapacitet och kunskaper som har brister. Det är något vi även sett vid de senaste årens stora eftersöksövningar berättar Rolf G Dhejne.

Resurser identifierade
- Jag är nöjd och övningen visar att vi kan få stor användning av Hemvärnet vid eftersök säger Tommy Sundstedt. Övningen var en bra uppstart för vidare samarbete och att utveckla användningen av bevakningshundsekipagen avslutar Tommy Sundstedt yttre befäl på Södertörnspolisen.
Bo ErikssonTjänstehundsidan

Artikeln tidigare publicerad i tidningen Brukshund.
DSCF0068.JPG
Genomgång av segmentet före sök tillsammans med räddningstjänst och MIC. Foto: Helen Falk.

DSCF0075.JPG
Inte en rät vinkel, vinden drar hur som helst men det blåser och det gör jobbet lättare för hunden. Foto: Helen Falk.

DSCF0088.JPG
Vänta, vi söker en i taget säger hundtjänstbefäl Per Ivar Eltvik, för dagen en av gruppcheferna. Foto: Helen Falk.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.