Är Hemvärnet med i debatten? – Ja, definitivt!

Det menar Generalmajor Anders Lindström, före detta Rikshemvärnschef numera operativ chef i Försvarsmakten och verkar från för OpE (Försvarsmaktens Operativa Enhet som innefattar ATK (Arméns Taktiska Kommando, MTK (Marinens Taktiska Kommando och FTK (Flygvapnets Taktiska Kommando)
Stockholms Hemvärns FBU-förening hade för andra gången inbjudit till intressant diskussions- och frågekväll med en av våra viktiga chefer. I våras var det Rikshemvärnschefen och denna gång Generalmajor Anders Lindström, som för närvarande återfinns på OpE i Uppsalagarnisonen.

Kvällens tema var ”Finns det någon framtid för Hemvärnet i den nya Försvarsmakten?”
Kvällen inleddes med att Anders Lindström berättade om Försvarsmaktens utveckling var den står i dag och vart den är på väg.
–Världen förändras. Vi måste också förändra oss menar Anders Lindström.

En återblick på försvarets historia och hur det ser ut idag. Förr gällde det att verka nationellt och ensamt i dag gäller det att samverka med andra nationer och internationellt i olika utlandsmissioner. Detta kräver en ny syn på utbildning, engagemang och kunskaper.

Den nya lagen som omfattar FM stöd vid en terroristhandling som trädde i kraft 1 juli innebär att Försvarsmakten kan ställa olika förmågor till polisen förfogande efter ett regeringsbeslut. Det som första hand efterfrågas är flyg, hkp, transporter med mera, områden där polis saknar förmågor som FM har. Operativ chef ser inte att Hemvärnet har en aktiv roll i en ren terroristhandling men kan mycket väl ha en annan roll, som kan avse övervakning av andra områden, bevakning av olika objekt som kan medföra att polisiära resurser kan frigöras och deltaga i omhändertagande av skadade och så vidare. All övning samordnas mellan FM operativa ledning och Rikspolisstyrelsen.

FM har många engagemang bland annat gasledningarna från Ryssland. Hur ska de dras, vad blir det för konsekvenser om det dras genom Östersjön och inkräktar på vårt territorium?

Vidare fick vi information om vad våra styrkor gör ute i världen. Verksamheten har ett vidsträckt område. I Bosnien har Sverige en viktig uppgift att stödja vid minröjning, i Kosovo medverkar Sverige med över 400 soldater och just nu en svensk chef för en av de fyra stridsgrupperna . I Afghanistan, där det finns en NATO-ledd styrka, finns Sverige i norra regionen och leder ett eget PRT /(Provinsiell Reconcrusting Team), Liberia lämnar vi i slutet av november då uppdraget anses slutfört för svensk del. I Kongo finns just nu specialförband för att skydda inför valet. Kusten längs med Libanon bevakas med hjälp av en korvett från Sverige.

Några av de frågor som uppstod med svar kommer nedan

F: Hur vill Anders Lindström bygga upp de nationella skyddsstyrkorna?

S: Jag tror på att ha ett värnpliktssystem med ett ökat antal kontraktssoldater. Det kommer att finns ett antal stående förband som man snabbt kan gripa. Jag tror på en bas av frivillighet. Vi har ett ganska väl avvägt försvar. Fortsätt träna. Upprätthåll kompetensen.

F: Borde inte Hemvärnet ha fler förmågor och krav om Hv ensamma ska skydda Sverige nationellt?

S: Hemvärnets uppgift är att bevaka, skydda och övervaka och det gör Hemvärnet bra.

F: Är Hemvärnet moget att stötta polisen?

S: Att stå i ”yttre ringen” och frigöra poliser för andra uppgifter

F: Hur ska den funktion ledas om andra förband tillförs vid en kris?

S: C ATK tillför då C Livgardet en brigadledning

F: Utbildningen i Hv borde vara häftigare som i det internationella försvaret. Kan det bli mer av det i Hv?

S: Tycker inte att Hv står vid sidan. Det kan vara svårt att överföra vissa övningar och utbildningar till nationella mått. Det som gäller är grundutbildning och rätt övningar. Jag har inte krav på att Hv ska lösa uppgifter som görs internationellt. Taktiken hemma är inte samma

F: Insats är det som efterfrågas i framtiden. Varför är bara Insats efterfrågade?

S: Hela systemet ska kunna utföra samma uppgifter. Jag vill ha professionella soldater. Ställer någon person inte upp på det platsar han/hon inte heller i laget.

F. Får man tillräckligt ekonomiskt blir hemvärnssoldaterna mer motiverade och kan få igenom bra övningar?

S. Färre, bättre och roligare övningar

F: Hemvärnet i framtiden? Vi har inte haft bra kontakter i FM förut. Har vi nu fått en kravställare så att Hemvärnet är med i debatten?

S: Ja, definitivt. Hemvärnet finns med i alla strukturer.


Så avslutades kvällen och ett 25-tal intresserade deltagare kunde styra kosan till huvudstaden i den förvissningen att Hemvärnet är något man räknar med i framtiden!

Stockholms Hemvärns FBU-förening planerar ännu en intressant informations- och frågekväll med ännu en av våra höga chefer till våren.

Agneta CedervallInformationsbefäl i Hemvärnsbataljon Attundaland

Re Artiklar skrivna av Dig i H.jpg
Anders Lindström redogör för hur Försvarsmakten är organiserad.

Re Artiklar skrivna av Dig i H1.jpg
Bengt Bergman, ordförande i Stockholms Hemvärns FBU-förening avtackade Anders Lindström med bland annat föreningens bordsstandard.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:41 av System user.