Finns det någon framtid för Hemvärnet?

- en fråga många av oss ställer med jämna mellanrum (seminarium)
Under den rubriken inbjöd Stockholms Hemvärns FBU-förening Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg en kväll till en framtidsdiskussion om Hemvärnet. Ett tjugotal deltagare från många olika frivilliga försvarsorganisationer hade anammat inbjudan. Som moderator för kvällen agerade kapten Sten Törnsten, chef för Hemvärnsbataljon Attundaland.

”Hemvärnet är på G” inledde Roland Ekenberg med. Han tycker att det viktigaste med Hemvärnet är frivilligheten – män och kvinnor som frivilligt ställer upp för att försvara Sverige. Mer är 15 % av dessa är kvinnor. Hemvärnet är ett Fg1-förband vilket innebär att det med sin beredskap snabbt kan sättas in för att stödja samhället vid olika insatser. Vi fick vidare information om Hemvärnets utveckling och de förändringar som kan och ska komma för att år 2008 vara klart omorganiserat. I år består Hemvärnet av 71 bataljoner och kommer att till år 2008 dras ner till 60 bataljoner, cirka 30.000 soldater. Kommer då våra tre bataljoner i Livgardesgruppen att slås samman? – Nej menar Roland Ekenberg. I detta viktiga område som huvudstaden utgör är det inte aktuellt – tvärtom skulle han vilja ha fler.

rikshemvarnschefen.jpg
Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg
Hemvärnet utgjorde år 1990 13 % av Försvarsmakten och man räknar med att år 2008 utgör Hemvärnet mer än 50 % av hela FM. Att Hemvärnets roll har förändrat från att vara lokalt placerade till att öka sin verksamhet över hela nationen är ingen nyhet men Roland Ekenberg förstärkte detta återigen.

Under kvällen kom många frågor upp. Till exempel ”Kommer Hemvärnet att agera i utlandstjänst”. Det tror inte Roland Ekenberg inom en nära framtid. Dock kan Hemvärnet vara en bra rekryteringsbas för utlandsstyrkan.

ÖB har det senaste halvåret sagt, att man inte får tappa det nationella försvaret och då Hemvärnet.

Rikshemvärnschefen påpekade också att nu är det dags att lämna skogen. Det moderna hotet kan mycket väl ske i urban miljö där folket finns. Det är viktigt att Hemvärnet gör reklam för Strid i bebyggelse (SIB) och tränar på det. Avtalsorganisationerna har fått krav på sig att ställa ett visst antal utbildade personer till Hemvärnets förfogande vid 2007 år utgång. SBK (Svenska Brukshundsklubben) ska som exempel tillföra Hemvärnet 1100 hundekipage före 2008 och lottorna måste tillhandahålla 3000 hemvärnslottor. Det är viktigt av de löser denna uppgiften påpekade Roland Ekenberg.

Avtalsuppfyllnaden år 2005 var 47 % för personal i hemvärnsförband. 70 % av hemvärnsmännen gjorde sina timmar. I kategorin befäl var det cirka 90 % medan avtalspersonalen var dålig – 39 %. Det är alldeles för lågt. Roland Ekenberg tycker att det finns för stort utbud av övningar och kan i stället tänka sig en ”Hemvärnsvecka”. Att man kan samla sitt förband en vecka (avtalstid) om året för att samträna förbandet. Det kommer att provas på några ställen under år 2007.

”Chef i Hemvärnet är den därtill mest lämpade anser Rikshemvärnschefen apropå det här med utveckling av chefer. Rekryteringen är en ödesfråga. Det ställs större och större krav på bra övningar för att kunna rekrytera och behålla personal. På HvSS (Hemvärnets Stridsskola) i Vellinge pågår arbetet för fullt med att ”ensa” utbildningen för Hemvärnet i hela landet.

Namnfrågan har man släppt – men det är helt OK att i marknadsföring och rekrytering lägga till ”Nationella skyddsstyrkorna”.

Många andra frågor besvarades under kvällen bland annat om materiel och utrustning.

– Jag tycker att det är viktigt och stimulerande med fråge- och diskussionsmöten av den här typen. Det ger möjlighet för mig att dels fördjupa olika frågor men också få signaler om vilka saker och frågeställningar som engagera våra hemvärnsoldater och intresserade av vår verksamhet. Fortsätt anordna arrangemang av denna modell!, summerar Roland Ekenberg kvällen.

Bengt Bergman, ordförande i Stockholms Hemvärns FBU-förening avtackade både Roland Ekenberg och Sten Törnsten. Föreningen har för avsikt att i höst bjuda in fler nyckelpersoner för diskussioner och frågestunder.

Text o foto:
Agneta CedervallInformationsbefäl Hemvärnsbataljon Attundaland


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:41 av System user.