6571: Militär insatschef, grundutbildning på MHS Karlberg2006-11-10--12

Utvärdering av MIC grundutbildning på MHS Karlberg
MIC grundutb 10 12 2006 MHS Karlberg 005.jpg
Kursen samlad med kurschef och kursadjutant på trappan till Karlbergs Slott. Foto: Rolf G. Dhejne, Försvarsutbildarna Stockholm
Länge har jag haft som tema 'Våga vägra MIC-utbildning' då man inom min bataljon redan har ett stort antal MICar. Har istället som förbandschef deltagit i ett antal eftersök genom åren och på detta sett skaffat mig en erfarenhet från fältet. Dessa erfarenheter har t ex resulterat i att vi på vårt kompani har skaffat oss en del utrustning som vi saknat t ex bättre lampor/strålkastare, reflexvästar, små radiostationer, GPS-mottagare mm.

Att nu krypa till korset och delta på en MIC-utbildning är inget jag ångrar då det fick alla bitar att falla på plats. Framförallt lagstödet var en nyttig del som vi vanligtvis inte tänker på. Att vi på kursen också får besök av både Räddningstjänsten & Polisen med ledningsfordon var bra, och framförallt att vi kunde ställa en massa frågor till dem. Att också Försvarsmakten är på plats och ges sin syn på 'stöd till civila samhället' ser jag som en självklarhet, men om det skall vare en person från OPE, SäkSam Stockholm är jag inte helt övertygad om.

Bra att stf C Livgardesgruppen, Major Sune Hansson satt med en hel dag och gick in och gav oss aktuell information ibland. De spel med 2 försvunna barn som vi genomförde gruppvis var mycket lärorikt, då vi också hade en viss tid att inom gruppen bearbeta den information som Polisen gav oss. Denna gruppbearbetning gav mig många gånger mer än gruppens slutgiltiga beslut.

Att genomföra kursen på MHS Karlberg var bra med ett centralt läge, mycket praktiska utbildningslokaler och enkelrum som hade allt som man kunde önska sig. Bra mat och en härlig fruktlåda att förse sig ur gav också Plus. Ett besök i Bastun hann några av oss också med men tyvärr så lockade inte vädret till någon promenad i slottsparken. Genomförs kursen vid en bättre årstid än en regnig november helg så kan gärna någon lektion hållas i det fria.

Tack för en bra och lärorik kurs!Kalle Friman
MIC grundutb 10 12 2006 MHS Karlberg 009.jpg
MIC-grupparbete i Kalle Frimans grupp. Foto: Rolf G. Dhejne, Försvarsutbildarna Stockholm

MIC grundutb 10 12 2006 MHS Karlberg 010.jpg
MIC-grupparbete i Kalle Frimans grupp. Foto: Rolf G. Dhejne, Försvarsutbildarna Stockholm

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.