Eftersök med tjänstehund: "Uppdrag Måndag", 2005

Uppdrag Måndag på Solvalla travbana
Så var det var återigen dags för den speciella måndagen som innebär Uppdrag Måndag dvs då tjänstehundsekipagen i Sörmland/Stockholm tränar i scenarioform under några timmar på måndagskvällen. 26 tjänstehundsekipage representerade av både bevakning och räddningsekipage infanns sig kl 18:30 vid infarten till Bromma Flygplats.

Syftet med kvällens övning var att ge ekipagen en verklighetsnära bild av hur ett skarpt eftersök kan gå till under ledning av en militär insatschef, MIC som jobbar tillsammans med Polisen i en insatsledning.

Proffs skapade realism

SBK Sörmland hade engagerat kapten Rolf G Dhejne, förbundssekreterare på FBU Stockholm och en av Sveriges mesta utbildare av MIC. Rolf har under de senaste åren lett utbildningar tillsammans med Polis och Räddningstjänst för nästan 80 militära insatschefer.

Röda Korsets Skademarkörsgrupp var anlitade för att ge än mer realism till övningen. Scenariot var skapat av Christin Ekelund och Ulf-Allan Johansson, entusiastiska hundförare som bägge tillhör Sörmland.

Order inför övningen:

"Du skall vara klar 18:30. Hunden skall vara rastad och lämnas i bilen tillsammans med din utrustning som är i ordning. När insatschefen kommer till upphämtningsplatsen sker kort info och sedan uppsittning i egna bilar".

Prick 18:32 klev kapten Rolf G Dhejne fram, tog befälet och gav en orientering. Kallade till sig fem gruppchefer, meddelade beslut i stort, tid för marsch mot skadeplatsen och tillfälle att ställa frågor. Allt gick snabbt och det fanns inte tid till onödiga diskussioner utan agera snabbt för att rädda liv, var det som gällde.

RASSOIKA

Väl inne på Solvallas travbana fick gruppcheferna en kompletterade orientering och order om genomföra beslut i stort. Något som de skötte mycket bra utan särskilt mycket hjälp av övningsledningen.

-RASSOIKA är ju jättebra, man får med allt! sa Roine Löfgren, en av gruppcheferna nyligen klar med preparandkursen inför Hundtjänstskolan. Solvalla är stort, det fick chefer och ekipage snart erfara. När det gäller att leta efter människor i öppen terräng gäller det att använda rätt sökmetod och tempo.

Relativt snart stötte en av grupperna på en hop med 8 olika mycket skadade människor. Rapporteringen över radion klev snart upp i falsett från gruppchefen då skaderapport, frågor om resursbehov och andra motfrågor från övningsledningen ställdes. -Avbryt, omgruppera, stöd 2:a grupp, kraftsamla, hämta alla bårar du kan bära och rädda liv!

Resultatet?

- Ni skötte er i stort sett bra, men det behövs mer träning. Framför allt i att sektionera områden, prioritera dem, inventera gruppens kunskaper, använda relevanta sökmetoder samt bli mycket snabbare på allt sa kvällens MIC Rolf G Dhejne. Det går inte att använda finsök som om det var en tomhylsa ni söker efter. Stå inte och vänta, använd all ledig tid till att se över utrustningen, den egna och gruppens gemensamma. Hjälp gruppchefen som drar ett tungt lass med att leda gruppen och kommunicera med staben. Mer träning skall komma..

Stor eftersöksövning redan i april

Det kommer att bli flera tillfällen att agera som gruppchef, hundförare och även figurant i eftersöksövning under professionell ledning. FBU Stockholm arrangerar 15-17 april en utbildning i eftersök med Hemvärnshund på Berga Örlogsskolors marker med just Rolf G Dhejne som kurschef, Håkan Ohlsson från Centrala Tjänstehundssektorn som instruktör och polisbefäl från Stockholms län som lärare. Sörmlandsdistriktet har även ett löfte av Rolf att få återkomma med en fortsättning på Solvallas Uppdrag Måndag.

Stort tack till Solvalla Travbana, Skademarkörsgruppen, Rolf G Dhejne samt Södermanlandsgruppen!

Bo Eriksson

Artikeln tidigare publicerad i tidningen Brukshunden.

IMG_2693.JPG
Bårmattor och bårar i mängder!
IMG_2700.JPG
En hop med åtta köldtåliga och duktiga skademarkörer från Röda Korset skapade realism i övningen
IMG_2710.JPG
Kort orientering av militära insatschefen Rolf G. Dhejne till gruppcheferna Petra Sunnervik, Kurt Molin, Roine Löfgren, Mona Brantlind och Carina Engström
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:41 av System user.