Stabschef, grundutbildning 2005 (kursnr 5550)

Under helgen 2005-04-09--10 genomförde Stockholms FBU-förbund utbildningen Stabschef, grundutbildning.
Kursen genomfördes på Märsgarn utanför Ostkustens Marinbas, Berga med följande deltagare:

Jan Burman, Anders Fager, Kenth Jonnarth, Robert von Knorring, Per Hellas Lundblad, Per Nauckhoff, Bengt Rainer, Leif Rundström, Per Sundlin och Sven Tenggren.

I höst 2005 avser förbundet genomföra en kurs Stabschef, vidareutbildning, alternativt ytterligare en grundutbildning.

SC Grundutb Märsgarn vår 05 007.jpg
Kursdeltagarna utanför kursgården med läraren, stabschef Jan Forsberg från MD M Stockholmsavdelningen och kurschefen Rolf G. Dhejne. Foto: Rolf G. Dhejne.
SC Grundutb Märsgarn vår 05 009.jpg
Stabschef Jan Forsberg, stabschef MD M Stockholmsavdelningen. Foto: Rolf G. Dhejne.
SC Grundutb Märsgarn vår 05 022.jpg
Stab (grupp 1), Sven Tenggren, Anders Fager, Per Hellas Lundblad, Per Sundlin och Per Nauckhoff redovisar sitt bedömande. Foto: Rolf G. Dhejne.
SC Grundutb Märsgarn vår 05 025.jpg
Stab (grupp 2), Bengt Rainer, Kenth Jonnarth, Robert von Knorring, Jan Burman och Leif Rundström redovisar sitt bedömande. Foto: Rolf G. Dhejne.
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.