5350: Tunga vapen: ksp och pskott på Berga Örlogsbas 2005-05-28--29

Tunga FBU-föreningen genomförde under helgen 28-29 maj 2005, på uppdrag av Stockholms FBU-förbund, kursen Tunga vapen.
Av de 25 antagna eleverna ryckte endast 15 in vid vakten Berga på lördagens morgon kl. 8. Endast en av de frånvarande hade anmält förhinder.

I kasernen Munin påbörjades omedelbart teori och isärtagning/ihopsättning på kulspruta 58 B och pansarskott m/86 övningsvapen fram till lunch. Därefter fortsatte övningarna ute på två olika skjutbanor, en för varje vapentyp. Först drillades enkla grundövningar och därefter stegrades skjutmomenten successivt.

Efter middagen hade kursledningen en kortare administrativ genomgång varfter den varma bastun hägrade.

Söndagen såg sedan ut mer eller mindre som lördagen, fast med de två övningsgrupperna omkastade - de som utbildats på pskott på lördagen fick nu en duvning på kulsprutan, och tvärtom. På morgonen tappades ytterligare en elev som insjuknat i magsjuka under natten.

Fram på eftermiddagen vidtog vård av vapen och materiel varefter höger-vänster om kommenderades programenligt vid 16-tiden.

Summering

Denna kurs var beställd genom Södertörnsgruppen och skulle vara helt grundläggande för eleverna. Därför förlades den till Berga Örlogsbas och skjutbanor nyttjades istället för skjutfält. En vidareutbildning är dock planerad till antingen Väddö skjutfält eller Utö pansarskjutfält framöver, där möjlighet finns till mera stridsliknande genomföranden.

Av enkäterna om kursen som eleverna fyllde i framgick att kursen uppskattades mycket av deltagarna. Instruktörerna upplevdes som mycket kompetenta och kunniga, skjutbanorna passade utbildningsnivån för kursen och lokalerna och förläggningen var tillfredsställande. De enda "klagomålen" rörde för lite skjutning av eldskurar med ksp och att vi inte lagt in någon egentlig kvällstjänst.

Planeringen är redan igång för höstens upplaga av Tunga Vapen-kursen, denna gång med granatgevär och pansarskott, och antingen på Väddö skjutfält eller Utö pansarskjutfält. Se förbundets kalendarium när den uppdateras med höstens verksamhet. Se också länken nedan till bilderna som togs under kursen.

Bilder


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.