5232: Soldatprov höst, 2005

Den 5 november 2005 på Järvafältet
Allhelgonahelgens morgon startade med regn som om himlen var öppen. Det första som slog mig när jag vaknade denna morgon var att, kommer någon överhuvudtaget att ställa upp och göra detta årligen återkommande och mycket populära prov?

I år var det Stockholms FBU-förbund som fick möjligheten att arrangera 2005 års Soldatprov. Förbundets utbildningsledare Hans Overödder och vår kanslichef Robert von Knorring hade tillsammans lagt den 28 km långa banan med 5 stationer. Vid stationerna genomfördes följande moment: pistolskytte, handgranatkastning, avståndsbedömning, frågor om akut sjukhjälp samt upprättande av radiostation Ra 146.

Hans, som hade hand om första stationen, och jag träffades vid middagstiden på station nr 3. Chef för denna station var furir Johan Löfgren från Stockholms FBU-förbunds Skytteförening. Johan är en av våra duktiga skjutledare inom förbundet. Vid Johans station gällde det att snabbt och med så stor noggrannhet kunna bedöma avstånd i terrängen. Som omfall om inte vädret (dimman) tillät så gällde att korrekt svara på ett antal sjukvårdsfrågor.
Soldatprov 2005 001 Johan Löfgren.JPG
Chef station 3, furir Johan Löfgren, Stockholms FBU-förbunds Skytteförening. Foto: Rolf G. Dhejne, Stockholms FBU-förbund
Till denna station, på en av de högsta punkterna på Järvafältet, anlände först gruppen med ”veteranerna” Jan Nilsson från Tunga FBU-föreningen, Lars Olof Telenberg från Stockholms FBU-förbunds Idrottsförening och Robert von Knorring , kanslichef i förbundet och medlem i Stockholms FBU-förbunds Skytteförening.

Just då lättade dimman och provet med avståndsbedömning kunde genomföras. Efter detta fick de visa upp sitt sjukvårdskunnande genom att besvara ett antal frågor. Härefter drog man i grupp vidare nerför höjden till nästa station.

Drygt en halv timme senare anlände den andra gruppen bestående av Björn Lundman från S:t Eriks FBU-förening, Kristofer Gegenwarht från Stockholms Trängbefäls-förening , Berthold Saar från S:t Eriks FBU-förening, Anders Sjöqvist ungdomsledare från Svartlösa och Mathias Jansson FBU-ungdom Svartlösa.

Här var det fart och fläkt! Och många varierande åsikter! Så småningom löste man sjukvårdsfrågorna men avståndsbedömningen fick man hoppa över p g a att dimman nu åter tätnat så att man knappt kunde se handen framför sig.

Här lämnade jag Soldatprovet för att under helgen även följa andra aktiviteter inom Stockholms FBU-förbund.
Rolf G. DhejneFörbundssekreterare
Stockholms FBU-förbund
Soldatprov 2005 006Robert von Knorring.JPG
Trött men glad kanslichef Robert von Knorring i grupp 1. Foto: Rolf G. Dhejne, Stockholms FBU-förbund
Soldatprov 2005 008 Grupp1.JPG
”Veteranerna” Jan Nilsson från Tunga FBU-föreningen, Lars Olof Thellenberg från Stockholms FBU-förbunds Idrottsförening och Robert von Knorring, vår kanslichef i förbundet och medlem i bl.a. Stockholms Pansarbefälsförening. Foto: Rolf G. Dhejne, Stockholms FBU-förbund

Soldatprov 2005 009 Grupp 2.JPG
Här samlas grupp 2 bestående av Björn Lundman från S:t Eriks FBU-förening, Kristofer Gegenwarht från Stockholms Trängbefälsförening , Berthold Saar från S:t Eriks FBU-förening, Anders Sjöqvist, ungdomsledare från Svartlösa och Mathias Jansson, FBU-ungdom i Svartlösa. Foto: Rolf G. Dhejne, Stockholms FBU-förbund

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.