Räddningstjänst i marin miljö och svåra förhållanden, 2004

Blöt helg för MICar
”Mer kilar!” – ”Vi måste ha pumpar!” – ”Det är ett stor hål här nere på babords sida” – ”Stoppa in arslet i hålet där borta!” – ”Var är sågen? Vi måste kapa till förstärkning för dörren till nästa skott! ”.

Detta var några mer eller mindre hetsiga uttalanden under kurshelgen ute på Marinbas Ost Berga. Ett 20-tal MICar (Militära InsatsChefer) fick sina kunskaper vidgade med FBUs kurs ”Räddningstjänst i marin miljö och under svåra förhållanden”. Glädjande nog hade även Göteborg uppmärksammat denna kurs och tre av deltagarna kom från Sveriges västra kust.

Under helgen 30-31 oktober höll Stockholms FBU-förbund en ny kurs som var förlagd till Marinens underhållsfartyg HMS Visborg. Inkvartering och förläggning samt teoretisk undervisning hölls ombord bara för att eleverna skulle få den rätta marina miljön och tänkandet. Lördagen ägnades åt teori och information från olika marina myndigheter. Representanter från Tullverket, Sjöpolisen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och inte minst från Marinen, Berga, berättade om sina olika verksamheter.

Under söndagen fick eleverna mer handfast prova på sjöräddning i Marinens Sjösäkerhets- och Skyddstjänstövningsanläggning Särimner. Namnet är mycket lämpligt med tanke på att man kan ställa till en stor katastrof med översvämningar, brand med mera i anläggningen och sedan ställa tillbaks allt i normalt skick igen. Vi minns från skoltiden grisen Särimner som i gudasagan åts upp varje kväll men var vid full vigör morgonen efter.

Övningspassen under söndagen började som ”torrövning” men avslutades med att inte en elev hade en torr tråd på kroppen. Slutklämmen var när vattnet inte bara forsade in i ”båten” underifrån utan även sprutade som dis och dimma över däck.

Stockholms FBU-förbund har återigen genomfört en ny annorlunda kurs och mycket nöjda men trötta elever skiljdes åt på söndagskvällen.

Agneta Cedervall
MIC och Informationsbefäl i Hvbat Nord


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.