KFK Pvrb56, 2003-04-25--27 på P10 i Strängnäs

Inom ramen för förbundets KFK-projekt har, i samarbete med Tunga FBU-föreningen, en kurs i Pansarvärnsrobottjänst pvrb56 genomförts under helgen 25-27 april 2003.
Kursen genomfördes på P10 i Strängnäs och dess övningsfält.

Dag 1: fredag

Kursens 18 deltagare transporterades under sena fredagseftermiddagen från samlingsplatsen vid vakten KavalleriKasern på Lidingövägen i Stockholm ner till P10 i Strängnäs, där inkvartering på logement skedde.

Därefter påbörjades kvällstjänsten med repetition/utbildning på robotsystemet, med avbrott för middag.

Dag 2: lördag

Efter frukost transporterades samtliga ut på övningsfältet till en plats kallad Robothyllan, en perfekt stridsställning för pvrobotförband. Härifrån bedrevs hela förmiddagen simulatorskjutning mot fasta mål i terrängen.

Efter lunch ökades svårigheten med skjutning mot rörligt mål, bestående av en minibuss med laserprisma på taket, framförd av undertecknad. Efter middagen, när mörkret infallit, användes mörkersikten för skjutning mot målen på övningsfältet.

Därefter delades kursdeltagarna in i robotgrupper och tilldelades varsitt fordon. Instruktören agerade plutonchef och ledde plutonen till en plats där grupperna stridsgrupperades. När plutonchefen var nöjd med övningsresultatet gavs order för larmförläggning under natten, beredda utgå med 15 minuters varsel.

Dag 3: söndag

Klockan 0430 gick larmet och gruppcheferna fick sina order. Grupperna skulle enskilt söka stridsställning på olika platser längs en väg där fientligt pansar förväntades framrycka. Snabbt ut i bilarna och iväg ut på övningsfältet. Efter gruppering i resp. stridsställning väntade alla på helspänn.

Efter en stund kom "stridsfordonen" rullande och samtliga robotgrupper avfyrade ett antal robotar. Den fientliga pansarstyrkan decimerades kraftigt. Därefter snabb omgruppering till växelstridsställningen och ett par robotar till avfyrades. Ännu fler träffar.

Efter lite strul för en av grupperna att hitta till återsamlingsplatsen kunde den tidiga morgonens stridsgrupperingsövning utvärderas.

Därefter återgick vi till kasern för att vårda materielen och städa logementen. Då larmet gavs så tidigt på morgonen innebar det att programmet blev tillbakaflyttat ett par timmar och transporten tillbaka till Stockholm kunde avgå redan vid 12-tiden.

Summering

Kursen uppskattades mycket av deltagarna, trots mycket varierande utbildningsståndpunkt. En del hade gjort sin grundutbildning bara något år tidigare medan andra inte sett ett robotsystem på nästan tio år. Instruktören lyckades trots detta mycket bra att få alla upp till samma kunskapsnivå igen.

Bland de synpunkter som framkom efter kursen var önskemål om en ny kurs med mera praktisk övning i fält. Mera stridsgrupperingar och mindre simulatorskjutning.

Planering pågår för en ny kurs nästa vår, med inriktning som fortsättning på denna kurs. Vi ska försöka beakta alla synpunkter vid planeringen av innehållet på kursen.

Bilder


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.