Underhållstjänst

Genomförs 030913--14
Grundläggande UH-tjänst. Internationella uppgifter, nyheter och taktik, försvarsupplysning, motor- och trafiktjänst.
Samarrangeras med Göteborgs FBU-förbund

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.