Patrulltjänst

Genomförs 030829--31
Åtgärder under framryckning, sammanstöt, spaning och bastjänst. Patrulls strid och underrättelseinhämtning (tillämpat moment). Läget avseende utvecklingen av nya förbandstyper.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.