Skarpskytt Hemvärn - Ändrade förutsättningar!

under 3 helger med start 040403
Utbildningen följer MDS utbildningsplan för "Prickskytt Hemvärn" och syftar till att ge utbildning i skytte med AK4 OR, dvs optiska riktmedel eller kikarsikte som det kallas i folkmun. Vidare får eleven utbildning i ballistik, avståndsbedömning och viss prickskyttestrid, taktik och teknik.

Kursen vänder sig till nuvarande skarpskyttar och blivande prickskyttar/skarpskyttar i Hemvärnet. Hemvärnspersonal som avser söka kursen skall ha fått sin ansökan tillstyrkt av sin förbandschef. Eget vapen och OR ska medföras.

Kurstillfällen

Elev ska delta alla tre helgerna!

  • 040403--04
  • 040918--19
  • 041009--10

Sista anmälan 040317


Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.