Kompletterande utbildning

Försvarsutbildarnas huvuduppgift
Kurser som syftar till att vidmakthålla, bredda eller fördjupa kunskaperna som befäl går under benämningen kompletteringsutbildning. Förbundets kurser är som längst från fredag kväll till söndag eftermiddag, ofta kortare, men alltid minst heldag. För att delta i utbildningen måste du av försäkringsskäl alltid vara med i en av Försvarsutbildarnas föreningar eller ha ett medlemskap i en av frivilligrörelsens avtalsorganisationer som vi samverkar med.

Exempel på en högkvalitativ utbildning: Patrulltjänst på K3 i Karlsborg

115_1538.jpg
Gruppen påskjuten, gruppmedlem skadad. Gruppen tar tillbaka den skadade till en säker plats.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.