Försvarsupplysning

Ett av Försvarsutbildarnas uppdrag från staten
Försvarsupplysning inkluderar mycket, från studiebesök vid och information om de förband som finns i närområdet, via föredrag eller studier av svensk allmän försvarspolitik till det internationella säkerhetspolitiska läget.

Den interna försvarsupplysningen riktar sig bara till medlemmar och sker vid förbundsstämma, inom föreningarnas program och ibland genom större studiebesök i förbundets regi.

Inom vårt förbund inriktar vi den externa försvarsupplysningen till högkvalitativa föreläsningar inom aktuella ämnen. Till dessa är således inte bara medlemmar välkomna, då det är vår uppgift att finnas till för samtliga som har ett intresse för frågor som rör försvaret.

Ulf_Henricsson_1.jpg

Överste1, Ulf Henricsson föreläser om ledarskap på Högskolan i Skövde


Besök_på_garageplan_2.jpg

Studiebesök på ett regemente är naturligtvis Försvarsupplysning. Här besöks P4 i Skövde och man studerar stridsvagnar och stridsfordon.


Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.