Uppstartsmöte inför hösten med ungdomsavdelningen

Upptaktsmöte för nuvarande och nya medlemmar av Försvarsutbildarnas ungdomsavdelning i Skaraborg har genomförts. Mötet hölls i soldathemmet i Skövde och lockade flera förväntansfulla ungdomar och blivande ungdomsmedlemmar.

Ungdomsverksamheten syftar till att under delvis fältmässiga former orientera ungdomar (killar och tjejer) mellan 15 och 20 år om de olika tjänstegrenarna inom Försvarsmakten inklusive hemvärnet med de frivilliga försvarsorganisationerna och övriga delar av det svenska totalförsvaret.

Vid upptaktsmötet informerades om höstens planerade verksamhetvarav, en del samordnas med programmet för vuxna medlemmar såsom repetitionsdagen i grundläggande sjukvårdstjänst i oktober.. Vidare diskuterades hur ungdomsavdelningen ska kunna växa. För närvarande är det ca 15 aktiva ungdomar. Rekryteringsinsatser planeras vid olika tillfällen under hösten och bedömningen är att intresset från ungdomarnas sida är verksamheten är tilltagande. 

Ungdomaarna 2016

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-29 kl. 20:15 av Leif Wetterlid.