Helgövning med Försvarsutbildarna Skaraborg Ungdom

Helgen 10-11 december avslutade skaraborgsungdomarna sitt verksamhets år med en helg på Skövde Garnison.

Tolv ungdomar, varav sex nyutrustade, fick vara med om en innehållsrik helg.

Lördagen började med att lära sig hur man bäddar och håller ordning på sitt logement. Förmiddagen fortsatte sedan med exercisens grunder och genomgången gav till resultat en gemensam marsch till matsalen och lunchen där.

Efter lunch var det fys med många olika övningar. Efter välbehövlig dusch var det dags för studiebesök bland P4:s olika stridsfordon. Duktiga instruktörer kunde berätta om fordonen och svara på kluriga frågor.

Eftermiddagen avslutades med en mycket intressant föreläsning om en mission i Afghanistan. Två av instruktörerna kunde berätta om sina erfarenheter och visade bilder.

Kvällen avslutades med ett dignande julbord och trevlig samvaro.

Söndagens program bestod av genomgång av kursen För Din säkerhet. Ungdomarna fick lära sig hur man agerar vid en kris i samhället. Vad händer vid elavbrott och andra störningar i samhället? Alla viktiga telefonnummer i en krissituation gicks igenom och presenterades.

Ungdomarna fick diskutera vad behövs i en Krislåda och sedan plocka ihop en sådan. Testa olika typer av friluftskök.

Avslutningsvis tackade ungdomsledaren Sara Hardingz ungdomarna för en härlig inställning vid de olika aktiviteterna och önskade både instruktörer och ungdomar en God Jul!

Intresserade försvarsungdomar 
Försvarsungosm i Skaraborg 2

Sidan publicerad/ändrad 2016-12-17 kl. 17:58 av Leif Wetterlid.