Försvarsungdomar på träningshelg

Under en helg har försvarsungdom från flera försvarsutbildningsförbund genomfört en träningshelg förlagd till P4 i Skövde. Ungdomarna representerade förbunden Skaraborg, Bohuslän-Dal, Göteborg och Västmanland. Helgens träning var avsatt för de lag som senare ska delta i Rikshemvärnschefens tävling för Försvarsutbildarungdom och hemvärnsungdom. Tävlingen som är nationell till sin karaktär arrangeras på hemvärnets stridsskola utanför Södertälje.

I tävlingen ingår flera olika moment, vilka också utgjorde grund för helgens innehåll. Bland de olika grenarna kan nämnas precisionskast, skytte, orientering, avståndsbedömning, hinderbana och allmän konditionsträning.

Samtliga deltagande lag uttryckte att det var nöjda med helgen och att det var berikande att träffa medlemmar från andra förbund. Den gemensamma träningshelgen har vidare bidragit till att skapa laganda och att lära känna lagmedlemmarnas styrkor och svagheter inför den kommande helgen. Även medverkande instruktörer var nöjda med helgen. Förhoppningen är att den återkommer nästa år. En förhoppning som också delas av Försvarsutbildarnas regionale utbildningsledare, Ulf Hammarlund.

Foto: Lars Westerström

träning 1
Skjutning med ungdomsvapen 22 long.

träning 2
Resultatkontroll efter inskjutning.

träning 3
Viktigt att få kartan och terrängen att stämma överens! Bengt Andersson till höger instruerar.

träning 4
Precisionskast med handgranat fordrar absolut koncentration får att få till rätt kastvinkel och rätt kraft.

träning 5
Efter väl genomfört fyspass – rast, vila!

träning 6
Kontroll av sociala medier mellan varven. Något nytt på hemmafronten?

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-14 kl. 21:12 av Leif Wetterlid.