Ungdomsverksamhet

Försvarsutbildarna Skaraborg bedriver ungdomsverksamhet på samma nivåer som vuxenverksamheten; central och regional.

Inom förbundet genomför ungdomsledarna fem längre övningar per år, vilka följer Försvarsutbildarnas kursplaner för Grundkurs (GK), Fortsättningskurs (FK) samt Ledarskapskurs (LK) 1 och 2. Varje delkurs tar ett år att genomföra och startas på hösten och avslutas med en utbildningskontroll.
I Skaraborg bedrivs all försvarsungdomsverksamhet i Försvarsutbildarnas regi enligt överenskommelse med hemvärnet och utbildningsgruppen. Samarbete med hemvärnet sker och merparten av ungdomsledarna är också aktiva i hemvärnet på olika funktioner. Syftet med ungdomsutbildningen är att informera om de olika möjligheterna till karriär i Försvarsmakten; kontinuerligt tjänstgörande soldat, tidvis tjänstgörande soldat, specialist officer, officer, hemvärnssoldat eller specialist i hemvärnet (ex sjukvårdare) . Verksamheten syftar också till att rent allmänt sprida information om det militära försvaret och samhällets krisberedskap.

För att delta i ungdomsverksamhet ska man ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och ha fyllt 15 år, men inte 21 samt inte ha påbörjat militär utbildning i någon form. För deltagare under 18 år fordras målsman godkännande.
Huvuddelen av ungdomsutbildningen genomförs vid någon av Försvarsmaktens utbildningsplatser i Skaraborg, men med ungdomsledare och instruktörer ur Försvarsutbildarna.

Observera att tjejer är lika välkomna som killar!

Den som antas som ungdom tilldelas som långlån arbetsdräkt bestående av uniform m/90 med tillhörande ryggsäck och materiel för att klara av fältlivet.
Sidan publicerad/ändrad 2013-12-05 kl. 20:27 av Jörgen Öberg.