Planeringskonferens med Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört sin årliga planeringskonferens. Konferensen leddes föredömligt av förbundets ordförande Bengt Alexandersson och förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert.  Dagens syfte var att detaljplanera verksamheten för 2018 och även snegla mot verksamhetsåren 2019 och 2020.

Rekrytering prioriterat

Förbundets verksamhet inom de flesta är bra sett ur ett riksperspektiv. Förbundsrepresentanterna kunde dock konstatera att särskilda insatser behöver göras under året för att rekrytera sjukvårdare till hemvärnet i Skaraborg. Särskilda rekryteringsaktiviteter kommer genomföras enskilt och i samverkan med hemvärn och andra frivilliga försvarsorganisationer.

Inom ramen för årets rekrytering kommer även att erbjudas programpunkter riktade till reservofficerare, tidvis anställda soldater, totalförsvarspliktiga soldater och hemvärnet.  Ett utvidgat samarbete reservofficersförbundet i Skaraborg kommer också genomföras. Reservofficersförbundet var representerat vid konferensen.

En tredje målgrupp utgörs av ungdomsverksamheten, vilken syftar till att erbjuda ungdomar mellan 15 och 19 år möjligheter att prova på militärlivet och erhålla orientering om samhällets totalförsvar och krisberedskap.

Jubileum

Under 2018 firar Skaraborgsförbundet sitt hundra årsjubileum. Firandet kommer att uppmärksammas genom ett antal medlemsaktiviteter som skytte, soldatprov, kvalificerade försvarsupplysningar med mera. Den traditionella repetitionsdagen i sjukvård planläggs för två spår; ett för aktiv sjukvårdspersonal i hemvärnet och ett med grundläggande första hjälpen kunskaper.

Övrigt

Riktat mot allmänheten genomförs dels Military Weekend vid fyra tillfällen för de som vill prova om ett uppdrag i Försvarsmakten kan vara något att gå vidare med. Kurserna är uppdragsutbildningar. Vidare genomförs uppdraget För Din Säkerhet, vilket är ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap syftande till att stärka den enskildes egen krisberedskap. Två till fyra sådan utbildningar inplaneras.

Foto: Leif Wetterlid

Konf1 
Överstyrelsens anvisningar för 2018 omsätts i förbandsverksamhet.

Konf3 
Årets verksamhet planläggs i detalj.

Konf4 
Följande gäller! Förbundsstyrelseordföranden sammanfattar.

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-28 kl. 18:00 av Leif Wetterlid.