Chefsbyte vid Skaraborgs regemente

cp4 1
Fr v Bengt Alexandersson, Karl Engelbrektson och Fredrik Ståhlberg inför undertecknandet av chefsöverlämningsdokumentet.

 

Fredagen den 31 mars deltog Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund vid chefsbytesceremonin på P4. Förbundet representerades av vice förbundsordföranden och förbundskassören.

Chefsbytet samlade en stor grupp företrädare från såväl Försvarsmakten som företrädare för det civila samhället. Chefsöverlämningen inleddes med mottagning på mässen. Avgående chefen Fredrik Ståhlberg och tillträdande chefen Bengt Alexandersson tackades för väl utfört arbete respektive hälsades välkommen i sitt nya ämbete.

Formellt skedde en överlämning i närvaro av två generaler; chefen armén och chefen prod. Överlämnandet inleddes med undertecknandet av ett formellt överlämnande av chefskapet för att därefter fortsätta med avtecknandet av det porträtt på Fredrik Ståhlberg som nu ska hänga på mässen tillsammans med alla företrädare som regementschefer. Avslutningsvis genomfördes en högtidlig överlämning vid minnesstenen mellan regementet och soldathemmet. Vid ceremonin medverkade arméns musikkår

Tillträdande chefen Bengt Alexandersson (som också är förbundets nyvalde ordförande) började sin militära karriär vid regementet och har bl.a. varit chef för den svenska Afghanistanstyrkan, arbetet vid regeringshögkvarteret samt varit attaché i USA och Kanada.

Fredrik Ståhlberg framhöll i sitt avskedstal den stora utveckling som Försvarsmakten och regementet genomgått under hans fem år som regementschef, med bl.a. återmilitariseringen av Gotland, uppsättandet av ett krigsförband på Kvarn i Östergötland som exempel samt den nu pågående aktiveringen av plikten.

Fredrik Ståhlberg går nu vidare till en tjänst på högkvarteret.

Slutligen tilldelades Fredrik Ståhlberg Skaraborgs regementes guldmedalj för sina insatser.

Det noteras att Bengt Alexandersson efterträtt Fredrik Ståhlberg som förbundsordförande vid förbundsstämman den 21 mars i år.

cp4 2
Undertecknandet av chefsöverlämningsdokumentet.

cp4 3
Konstnären och avgående chefen framför det porträtt som nu ska pryda Skaraborgsmässen.

cp4 4
Porträttet i sin helhet.

cp4 5
Parad för Skaraborgs regementes fana.

cp4 6
Fredrik Ståhlberg håller sitt avskedstal framför minnesstenen.

cp4 7
Bengt Alexandersson håller sitt första tal till regementet som nytillträdd chef.

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-09 kl. 21:18 av Leif Wetterlid.