Jubileumsstämma

Fotografier från jubileumsstämman på Skaraborgs Regemente den 29 mars 2008.
mingel5.jpg
Mingel och kaffedrickning under samlingstiden före stämman

oktett.jpg
Göta Trängoktett ger konsert

ordf.jpg
De sista detaljerna i programmet spikas

fanborg.jpg
Stämman inleddes med en fanborg som marscherade in till musik av Göta Trängoktett

deltagare.jpg
Delegater fördjupar sig i stämmohandlingarna

ordf_leder.jpg
Stämman leddes av förbundsordförande Ronald Månsson

medalj.jpg
Närvarande medaljörer och mottagare av hederssköldar får erkänsla för sina prestationer

mingel3.jpg
Regementschefen språkar med blivande kollegor - ombud under stämman

mingel4.jpg
Lidköpingsbor samtalar

mingel2.jpg
Regional utbildningsledare i samspråk med hemvärnets representant

mingel1.jpg
Samverkande frivilligorganisationer

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 19:30 av Jörgen Öberg.