Förbundsstämma

på Skaraborgs Regemente den 29 mars
Öv Ronald Månsson ledde jubileumsstämman
Förbundet höll i år sin stämma i filmsalen på Skaraborgs Regemente och firade därigenom sin 90-åriga existens.

Förbundspresidiet omvaldes och i styrelsen invaldes Jens Söder Höij som ledamot och Susanne Klaar som suppleant. Ett fyllnadsval gjordes för Lars Thorsell och på hans plats som ledamot invaldes Patrik Jansson på ett år.

Ombuden till Svenska Försvarsutbildarnas riksstämma blev Hans Ingbert och Jörgen Öberg, med Börje Hermansson och Lars Westerström som ersättare.

Jubileet gavs en högtidlig inramning genom en fanborg med ungdomar och en konsert av Göta Trängoktett. Efter stämman var det lunch på Skaraborgsmässen.
Historisk tillbakablick
fu1.jpg Hans Ingbert stod för en historisk tillbakablick på vår organisations utveckling genom ett urval fotografier från skilda epoker.

Avstampet togs i skarpskytterörelsen som kan ses som en föregångare till Landsstormsföreningar och förbund som är starten på vår tillvaro.

Under Andra världskriget ombildades Landssormsrörelsen till Frivillig befälsutbildning i och med att värnpliktssystemet omändrades så att indelningen av Beväring och Landsstorm försvann.
Personliga minnen
fu2.jpg Bertil Kamph illustrerade 1900-talets säkerhetspolitiska utveckling med personliga minnen från sin långa militära bana.

Ett stort fokus lades självklart på skeenden före och under Andra världskriget, eftersom det ju överskuggade allt annat och gav efterverkningar under lång tid.

Även Sveriges position under kalla kriget och utvecklingen efter Warzawapaktens sammanbrott analyserades med knivskärpa.

Trots - eller kanske tack vare - sin ålder visade Bertil att han hänger med även i de senaste förändringarna och kunde dra intressanta paralleller med vad som skett tidigare. Det var med en humoristisk och koncis ton han underhöll auditoriet.
Aktuellt inom Försvarsmakten
fu3.jpg Förbundsordförande öv Månsson höll försvarsupplysning efter stämmoförhandlingarna där han presenterade det aktuella läget inom försvarsmakten och utvecklingen för regementet.

Mycket handlade om debatten kring försvarsmaktens ekonomi och materielutveckling.

Månsson menade att försvarsmakten har kontroll på sin ekonomi, men att kostnadsläget är sådant att ekvationen helt enkelt inte går ihop. Han hoppades att ÖB begäran om att få flytta pengar från materielanslaget skulle godkännas av politikerna, för annars blir det nödbroms och tvärstopp resten av året.

Det viktigaste är ändå att framhålla att försvarsmakten har löst de uppgifter som ställts i försvarsbeslut och att förändringen av försvarets inriktning går stadigt åt avsett håll.
Hemvärnet och frivilligorganisationer i Skaraborg
fu4.jpg Övlt Nilsson, chef Skaraborgsgruppen, pratade om de lokala förutsättningarna och inriktningen för hemvärn och frivilligorganisationer inom regionen.

Trots minskade anslag menade han att det fortfarande finns goda förutsättningar för att bedriva bra utbildnings- och övningsverksamhet. Inom hemvärnet görs det kraftsamling på något färre tillfällen, men kvaliten på det som görs är fortfarande hög.

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 20:07 av Jörgen Öberg.