Sjukvårdsutbildning

070303
Nya grepp i sjukvården
Tack vare ett gott samarbete mellan Försvarsutbildarna Skaraborg, Röda Korset och Skaraborgsgruppen kunde Märkesdagen 2007 genomföras den första lördagen i mars. Utbildningen lockade 27 deltagare, vilket får anses som gott med hänsyn till den förhållandevis korta tiden för kallelse och det faktum att en stor del av hemvärnsorganisationen i Skaraborg grenomförde strid i bebyggelse samtidigt.
Instruktörerna, som alla är Utbildare i Röda korset, passade detta år på utnyttja tiden till att sprida kunskap om nya handgrepp och rutiner för hjärt-lunglivräddning, åtgärder vid hinder i luftvägarna, nya grepp för placering av person i stabilt sidoläge samt helkroppsundersökning. I övrigt provades också förmågan att montera en bår, lägga olika förband samt att förebygga cirkulationssvikt. Vid den gemensamma utvärderingen i samband med utdelning av sjukvårdsmärken framkom att deltagarna var mycket nöjda med dagen.

Ett varmt tack framförs härmed till Röda Korset och Skaraborgsgruppen utan vars hjälp utbildningen ej kunnat genomföras.

Hans Ingbert
Kurschef

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.