Förbundsstämma

i Axvall 070331
Öv Ronald Månsson vald till ny ordförande
info_1.jpg Förbundet höll i år sin stämma på Axvalls folkhögskola, lördagen den 31 mars.

Förbundsordförande Håkan Swedin hade gjort sig fri från den pågående förbandsövningen på P4 för att leda förhandlingarna. Han fick efter mötet överlämna klubban till sin blivande efterträdare på sin post som chef P4, öv Ronald Månsson. Samtliga poster inom styrelsen omvaldes och ombuden till Svenska Försvarsutbildarnas riksstämma blev Hans INgbert och Lars Westerström, med Börje Hermansson och Jörgen Öberg som ersättare.

Den nytillträdde förbundsordföranden höll avslutningsvis försvarsinformation.
ordfbyte.jpg
Avgående ordförande öv Håkan Swedin (till höger) överlämnar med lyckönskningar klubban till sin efterträdare öv Ronald Månsson.

info_2.jpg
Från försvarsinformationen.

Utdelning av utmärkelser

medalj_07.jpg
Mottagare av utmärkelser samlade.
Kgl silvermedalj
Lennart Gunnarsson
Förtjänsttecken
Magnus Lundell
Förbundets guldmedalj
Jörgen Öberg
Förbundets silvermedalj
Gun Britt Bernlo
Håkan Swedin
Gunnar Persson
Förbundets guldjetong
Karl-Erik Karlsson
Förbundets silverjetong
Ulf Johansson
Förbundets hederssköld
Sebastian Sirén
Marcos Sirén
Pontus Mogren
Svante Svensson
Det var inte alla som hade möjlighet att personligen mottaga sin utmärkelse. På plats var däremot övlt Peter Lindh som senkommet tog emot sin hederssköld från 2006.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.