Sjukvårdstjänst med märkestagning

Lördagen den 4 mars på T2
Märkesdagen är först och främst en repetitionskurs i sjukvård för hemvärnssjukvårdare och övrig hemvärns- och frivilligpersonal. Under övningspasset genomförs utöver ett teoretiskt prov praktiska prov i hjärt-lunglivräddning, placering av skadad, bår- och sjuktransporttjänst, blodstillande förband, förebyggande av cirkulationssvikt, läggande av skyddsförband och första hjälpen och prioritering av skadade i väntan på ambulans. Sjukvårdutbildningen är ett samarrangemang mellan Röda Korset och Försvarsutbildarna Skaraborg. Under årets utbildningsdag genomförde 38 deltagare utbildningen och erhöll som bevis ett sjukvårdsmärke (eller inteckning i högre märkesvalör).
 
rk12.jpg
Kjell-Åke Magnusson delar ut sjukvårdsmärket till förstaårstagarna

Lång tradition

Märkesdagen har en lång tradition. Redan 1958 togs initiativet till att organisera utbildningen enligt dagens modell. Två som var med vid den tidpunkten är Kjell-Åke Magnusson och Knut Holmberg, vilka nu avtackades efter 48 år som utbildare och provtagare. De uppmärksammades av såväl Försvarsutbildarna genom dess förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert som av Röda Korset genom Skövdekåren och förre distriktsordföranden Bertil Kamph vilken höll ett kortare anförande till dem.
 
rk9.jpg
Bertil Kamph talar om upprinnelsen till provdagen inför avtackningen
Bertil Kamph kunde med stor tillförsikt se tillbaka på en mångårig utbildningskontroll som på olika sätt bidragit till att höja såväl hemvärnets som samhällets sjukvårdsberedskap när det gäller att ha tillgång till medmänniskor som kan ge förts hjälpen på ett korrekt sätt. Det noterades vidare att flera av hemvärnssjukvårdarna genom åren varit engagerade i Röda Korset sjukvårdberedskap vid tävlingar och andra evenemang. Denna verksamhet genomförs numera i form av första hjälpengrupper där Skövde Rödakorskår har en som verkar i Skaraborg.

Märkesdagens framtid

- Hemvärnets sjukvårdutbildning omfattar för sjukvårdare i dag fyra veckors grundutbildning, säger Hans Ingbert som också är utbildare i röda korset. Det är en av de längre utbildningarna för frivillig avtalspersonal. Han fortsätter: - Vi räknar med att denna utbildningsdag skall återkomma även kommande år trots att två av våra trotjänare nu slutar. Nyutbildade utbildare finns som visat intresse för att tjänstgöra som övningsledare och genom samarbetet mellan Röda Korset, Försvarsutbildarna och Hemvärnet når vi många olika personalkategorier.

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 20:10 av Jörgen Öberg.