Möte med ledningsgruppen

för regional utbildning
Under lördagen den 28 januari genomförde den västra regionen ett möte med regionens ledningsgrupp. Mötet genomfördes på Tylebäck kursgård i Halmstad med Hallands Försvarsutbildningsförbund som värdar.

ledningsgrupp.jpg
Ledningsgruppen för utbildning samlad / Foto: Siw Mehiläinen
Bo Sandell, ledningsgruppens ordförande även 2006, ledde ett konstruktivt möte som hade lockat ca 20 st representanter från regionens fem förbund. Syftet med mötet var att utvärdera det regionala samarbetet 2005, revidera kursutbudet 2006 och diskutera regionalt samordnade kurser verksamhetsåret 2007. Till detta möte var även representanter för förbundens ungdomsverksamhet inbjudna.

Under Lars Lefflers ledning diskuterade ungdomsledarna bl a de viktigaste erfarenheterna av respektive förbunds ungdomsverksamhet. Ungdomsledarna diskuterade också eventuella samordningsmöjligheter i framtiden. Mötet genomfördes parallellt med Hallands Försvarsutbildningsförbunds regionalt samordnade kurs i ”Befälsföring och orderteknik”. Under raster och måltider kunde därför ledningsgruppens ledamöter bl a diskutera framtida utbildningsbehov med de ca 20 intresserade eleverna.

Text: Ulf Hammarlund, regional utbildningsledare

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.