Höstkonferens 061118

ändrad förbundsorganisation
konf2.jpg
Hans Hansson redogör för matrismodellen
Kortreferat
Förbundets höstkonferens genomfördes den 18 november i närvaro av Överstyrelsens representant Hans Hansson, riksdagsman Christer Winbäck, kapten Frank McLellan Skaraborgsgruppen och regionale utbildningsledaren Ulf Hammarlund. Utöver planering av verksamheten 2007 på förbunds- och föreningsnivå informerades om nyheter från den centrala Höstkonferensen. Nya normalstadgar är utbildade och skall antas av föreningar och förbund 2007. Ett antal nya specialförbund är på väg in i Försvarsutbildarna. Konferensen behandlade också en förändrad förbundsorganisation syftande till förbund med direktanslutna medlemmar i kombination med lokala arbetsgrupper för hemortsverksamhet. Konferensen uttalade sitt stöd för förändrad förbundsorganisation och uppdrog åt förbundsstyrelsen att föra upp frågan på kommande stämma. Den nya organisationen bör kunna träda i funktion 2009.

konf3.jpg
Förbundsstyrelsens ordförande med fler lyssnar

konf1.jpg
Deltagare vid höstkonferensen lyssnar

konf4.jpg
Riksdagsman Christer Winbäck talar

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.