Förbundsstämma

Tidaholm 060318
Förhandlingar
hermansson.jpg Vice förbundsordförande Börje Hermansson ledde förhandlingarna tillsammans med presidiet bestående av förbundskassören och förbundssekreteraren. Endast två ledamöter hade förhinder och i möteslokalen fanns dessutom inbjudna gäster från Försvarsmakten och samverkande organisationer, samt mottagare av utmärkelser.

Förbundsstyrelsens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och sammanfattade den som ett relativt framgångsrikt år, med hänsyn taget till de förändrade förutsättningar som kommit på senare år.

Till ny ordförande i förbundet valdes öv Håkan Swedin, chef för Skaraborgs regemente. På samtliga andra poster skedde omval.

Utdelning av utmärkelser

Stämmoförhandlingarna följdes av utdelning av olika utmärkelser samt tävlingspriser. Alla hade tråkigt nog inte möjlighet att närvara vid stämman, så i de fallen kommer utdelning att ske vid ett senare tillfälle eller på annat sätt. Följande utmärkelser delades ut på plats:

Förbundets silvermedalj
Gunnar Ivarsson och Tommy de la Rosée

Förbundets guldjetong
Christian Eriksson

Förbundets silverjetong
Catharina Lilliestierna och Fredrik Johansson

Förbundets hederssköld
Björn Lippold och det segrande laget i Rikshemvärnschefens ungdomstävling, varav närvarande: Sebastian Sirén och Nils Carlsson

Ungdomstecken i guld
Nils Carlsson och Jimmy Bengtsson

Försvarsutbildarnas hedersstandar
Börje Hermansson


Dessutom uppmärksammades förbundssekreterarens och förbundskassörens arbete med var sin personlig gåva.
 
Försvarsupplysning
stamma1.jpg Chefen Skaraborgsgruppen övlt Nils Erik Nilsson höll försvarsupplysning för delegater och gäster.

Inledningsvis fokuserade han på gruppens organisation och uppgifter efter omstruktureringen vid årsskiftet. Därefter redogjorde han på ett pedagogiskt sätt hur Armékonceptet ser ut i den förändrade försvarsmakten - hur förband organiseras för beredskapsuppgifter och insatser, samt hur detta möjliggörs med det nya treterminssystemet för utbildning av värnpliktiga.

Avslutningsvis redogjorde han för den ekonomiska utvecklingen inom Försvarsmakten.

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 20:09 av Jörgen Öberg.