Fler egna instruktörer!

Försvarsmakten anser att de frivilliga försvarsorganisationerna skall använda fler egna instruktörer inom utbildnings- och ungdomsverksamheten. För att säkerställa rätt kvalité på våra instruktörer så måste vi därför utbilda och kvalitetssäkra våra egna instruktörer. Förbunden inom den västra regionen arrangerade under hösten en regionalt samordnad kurs i trupputbildning, för bland annat instruktörer som är aktiva inom ungdomsverksamheten.
14 stycken nöjda elever från sex olika Försvarsutbildningsförbund deltog i den regionalt samordnade kursen som genomfördes i Skövde. Kursen började med att belysa och förklara de viktigaste faktorer som instruktören bör tänka på inför en inlärningssituation.

elevovning2.jpg
Lektion i sjukvårdstjänst
Under huvuddelen av den första dagen fokuserade eleverna på hur de skulle planera och förbereda sina övningar. Kursens båda lärare (Christian Eriksson och Per Glittmark, yrkesofficerare från Skaraborgs regemente) beskrev hur eleverna skulle genomföra övningarna och hur de skulle utforma sina övningsplaner. Lärarna betonade vikten av att inledningsvis klarlägga övningens syfte och mål. Eleverna fick planera varsin övning som de sedan skulle genomföra under söndagen. De elevledda övningarna genomfördes på två täter och alla fick möjlighet att träna sig i instruktörsrollen. Samtidigt fick samtliga elever värdefulla tips och idéer inför framtida instruktörsuppdrag. Kursen visade glädjande nog att det finns många eldsjälar i förbunden som vill och kan hjälpa till med utbildning. I samband med denna kurs har flera av dem tagit ytterligare ett steg framåt och utvecklat sin personliga förmåga. Det är nu viktigt att de får och vill agera som instruktörer i respektive förbund och förening, bland annat inom ungdomsverksamheten.

Text och foto: Tommy de la Rosée

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.