Övningsrapport

Kurs i befälsföring och orderteknik
Endagskursen genomfördes 28 augusti
order_03.jpg Skaraborgs FBU-förbund genomförde kursen Befälsföring och orderteknik för målgruppen hemvärnsbefäl under yrkesofficeren fk Christian Erikssons ledning. Till sin hjälp hade han fk Daniel Långh som instruktör. Deltagare från Mariestadstrakten och Skövdeområdet fick långväga kurskamrater, ända från Torsby i Värmland. Vi tycker det är glädjande att samarbetet kan nå inte bara kamrater inom vår västra region utan till och med nå över MD-gränserna!
Utbildningen inleddes i lektionssal med en teoretisk genomgång av orderteknik, orderstruktur och skillnader mellan ledning och ledarskap. Det teoretiska passet avslutades med en repetition av ordermallar.

Kursen förflyttade sig sedan ut i terrängen för att få praktisk träning i att ge ordrar, på grupp- och plutonchefsnivå. Den första uppgiften gavs med gott om förberedelsetid och bra förhållanden. Alla ordrar kunde skrivas ned i lugn och ro innan de gicks igenom och kommenterades.

Därefter skedde förflyttning till en ny plats med nya uppgifter. Här blev ingångsvärdena annorlunda och mindre tid till förberedelser gavs. Kursen kunde på så sätt stegras allt eftersom.

En särskild övningsuppgift under dagen var också att göra en terrängmodell av ett objekt inför en kommande ordergivning.

Vid dagens slut var kursdeltagarna överens om att dagen hade varit mycket lärorik och givande. Med smärre justeringar av kursinnehållet återkommer nog kursen som en tvådagarskurs i nästa års program!

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 20:12 av Jörgen Öberg.