Förbundsstämma 2005

på Axvalls folkhögskola
Föredrag av Bengt Gustafsson
bengtgustafsson.jpg Efter ordförandens välkomsthälsning, men innan stämmoförhandlingarna började, höll Bengt Gustafsson ett engagerat föredrag om soldaterna vid Skaraborgs regemente och Västgöta ryttare under 16- och 1700-tal.

Han inledde med att tala om fälttåget i Polen fram till slaget vid Warszawa. Därefter berättade han om händelserna kring Tåget över Bält samt slaget vid Malatitze. Avslutningsvis berörde han "våra" knektars del vid Poltava.
Stämmoförhandlingar
Under vice förbundsordförande Börje Hermanssons ledning avhölls årets stämma. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes utan anmärkning. Samtliga val följde valberedningens förslag.

Efter stämmoförhandlingarna delades utmärkelser ut.
CFB kgl silvermedalj till Harry Brandqvist, Tidaholm
CFB förtjänsttecken till Mikael Hjort, Lidköping
Förbundets förtjänstmedalj i guld till
Anders Wennberg, Skövde; Lars Persson, Karlsborg; Erik Hofmann, Skövde
Förbundets förtjänstmedalj i silver till
mj Claes Henriksson, Försvarsmakten; Ulf Hammarlund, CFB; Mats Jansson, Tidaholm; Edgar Stensson, Tidaholm; Thomas Falk, Karlsborg; Sven Abrahamsson, SCF och Margareta Molin, SKBR
Förbundets guldjetong till Tommy de la Rosée, Mariestad
Förbundets silverjetong till Jimmy Andersson, Robert Fasth och Andreas Karlsson, samtliga Lidköping; Daniel Långh, Hannah Gustavsson, Mia Hedberg, Anders Lind, Joel Svensson och Susanne Sirén, samtliga Mariestad; samt L-Å Falk och Åke Nilsson.

»  Se den nuvarande styrelsesammansättningen!
Försvarsupplysning av C Skaraborgsgruppen
peterlindh.jpg
Chefen för Skaraborgsgruppen, övlt Peter Lindh höll avslutningsvis försvarsupplysning. Han startade med effekterna av FB 04 och berättade sedan om den process som pågår för närvarande.

Han gick därefter över och pratade om förutsättningarna inom Skaraborg för friviligrörelsen i allmänhet och hemvärnet i synnerhet.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.