Förbundets Höstkonferens 2005

Höstens planeringskoferens för förbundsstyrelseledamöter och föreningsrepresentanter hölls på Kråks värdshus i Skara den 19 november. Här är några bilder från konferensen.
konf_05_deltagare.jpg
Höstkonferensens deltagare lyssnar uppmärksamt

konf_05_sekrinfo.jpg
Förbundssekreterare Jörgen Öberg informerar från CFB konferens som hölls i Kalmar.

konf_05_frginfo.jpg
Ronny Olsson informerar om Skövdes Frivilliga ResursGrupp

konf_05_linda.jpg
Linda Karlsson, Hälsoskyddsförbundet, informerade om Överstyrelsen som hon ingår i. Linda hade nära till konferensen eftersom hon är bosatt i Skara.

konf_05_utbinfo.jpg
Förbundskassör Lasse Westerström, som också är utbildningsansvarig, informerar om kommande utbildningsprogram med förbundssekreteraren som assistent vid datorn.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.