NBC-utbildningen 040904--05

Under helgen 040904--05 genomförde Skaraborgs FBU-förbund sin årliga NBC-utbildning
Denna gång var vi på P4 samt ute vid Klagstorp där tårgaskammaren ligger. Sammanlagt 22 elever från fyra förbund genomförde utbildningen.

Kurschefen Lt Markus Isaksson startade kursen med en kort historisk tillbakablick på olika former av kemisk och biologisk krigföring, från 400-talet f.Kr. då grekerna eldade svavel för att giftmoln skulle driva med vinden mot fienden till dagens situation. I detta moment ingick också att granska de konventioner och regelverk som styr tillverkning, lagring och användning av dessa stridsmedel, samt en redogörelse för vilka stridsmedel som finns i lager idag.

Instruktören Fk Johan Revelj förevisade personlig skyddsutrustning och redogjorde för C-skyddsnivåer och deras åtgärder. I detta moment ingick även en teoretisk genomgång av sanering och motmedel mot C-stridsmedel.

Kursen avslutades med praktisk tillpassningskontroll och tillämpade övningar. Såväl deltagare som instruktörer sa sig vara nöjda med kursens utfall.

Bilder från NBC-utbildningen i Skövde 040904--05

Tillprovning-av-skyddsmask-.jpg

Viktigt att justera skyddsmasken så att den passar perfekt


Tar-på-skyddsdräkt-2-webb.jpg

Ta på sig skyddsdräkten kan bli lite jobbigt


Tar-på-skyddsdräkt-3-webb.jpg

Måste sitta åt ordentligt


Ta-på-skyddsdräkt-4-webb.jpg

Finjustera alla remmar


Ta-på-skyddsdräkt-5-webb.jpg

Hjälpa varandra


Ta-på-skyddsdräkt-6-webb.jpg

Nu är det klart


Gruppbild-webb.jpg

Första gruppen klar


Ut-från-gaskammaren-webb.jpg

Första gruppen klar efter besök i tårgaskammaren. Allt OK


Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.