IT-utbildning för Skaraborg och Älvsborg

Medlemmar lärde sig skapa föreningssidor den 3 april
Kursen är ett bra exempel på hur förbunden effektivt nyttjar resurser genom att samarbeta vid utbildningar.Platsen för utbildningen var förlagd till Göteborg. Detta berodde på att Sven-Olof Karlsson(ledamot i Älvsborgs FBU-förbunds styrelse), upplät sin fabrikslokal med alla datorer för vår utbildning. Detta gjorde att det fungerade väldigt bra och var lätt för utbildaren att ha kontakt med alla elever. Ett stort tack till Sven-Olof.
Skaraborgarna vid datorn
Fredrik Johansson, Mariestad och Leif Andersson, Tidaholm var de från Skaraborg som passade på att utbilda sig i vår hemsidesproduktion. Fredrik kommer att jobba med ungdomssidorna och Leif med Tidaholmsföreningen.
Fredrik_och_Leif_vid_datorn.jpg
Fredrik och Leif tittar på vår hemsida
Vi behöver fler medlemmar som hjälper oss i vårt arbete med hemsidorna. Är du intresserad, hör av dig, det behövs inga specialkunskaper med FBUs publiceringsverktyg. Du behövs!!

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.