Frivilliga höjer utbildningsförmågan

Förbundet har genomfört funktionärsutbildning för utbildningsledare i FBU-föreningarna.
Ett tjugotal funktionärer hade hörsammat kallelsen till utbildningen på Klagstorp tisdagen den 2 mars som leddes av den regionale utbildningsledaren Ulf Hammarlund.

Utbildningsplanering-webb.jpg
Leif Andersson, Marcus Abrahamsson och Peter Lindberg från Tidaholms FBU-förening får instruktioner av regionsutbildare Ulf Hammarlund.
- Kraven på effektiv hantering av medel för verksamheten gäller även för frivilliga inom Försvarsmakten, framhåller Ulf Hammarlund, regional utbildningsledare för FBU-förbunden i Västsverige.
- En sådan här utbildning syftar till att höja kvaliteten på de övningar som FBU-föreningarna genomför lokalt, fortsätter Hammarlund.

I Skaraborgs FBU-förbund ingår nio föreningar som alla bedriver lokal utbildningsverksamhet. Under utbildningen har genomgång skett av den nya verksamhetsprocess som Centralförbundet för Befälsutbildning tagit fram. Vidare har genomgång skett av de ekonomiska aspekterna på frivilligutbildning. Efter genomgång indelades deltagarna i grupper som arbetade med temat: Före - Under - Efter en övning.

- Deltagarna har avsevärt förbättrat sin förmåga att planera och genomföra en lokal övning efter den här utbildningen, säger Ulf Hammarlund. Deltagarna var nöjda med utbildningen och kunde även föra med sig utdelad dokumentation för att ytterligare underlätta utbildningsplaneringen.
Under våren kommer utbildningen av funktionärer att fortsätta, men då med inriktning mot sekreterare och kassörer.

- Funktionärsutbildningen skall genomföras årligen inom en frivillig försvarsorganisation och jag är mycket glad över att så många hörsammat kallelsen. Det borgar för att våra ca 1200 medlemmar erbjuds bra utbildning, avslutar förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.