Förbundets årsstämma har hållits

på T2 i Skövde den 20 mars under ledning av vår förbundsordförande Tony Stigsson.
Årets stämma avhölls inne på T2. Ombud och inbjudna samlades för kaffe i Götamässen innan förhandlingarna inleddes klockan 15.00. Vår förbundsordförande lyckades med helikoters hjälp närvara, trots ett pressat tidsschema. Som stf C Opil har han bråda dagar och kom direkt från ledningsplats för att därefter fortsätta ut till övningsterrängen. Det pågår ju två slutövningar och skarpa insatser i Kosovo, som kräver hans tid.

Föredragningslistans punkter avhandlades i rask takt. Stora delar av förbundsstyrelsen skulle väljas om eller kompletteringsväljas. Den nya sammansättningen hittar du på nedanstående länk:

Medaljer och priser

Efter stämmoförhandlingarna vidtog utdelning av utmärkelser och priser från tävlingsverksamheten. Med bistånd av förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, delade förbundsordföranden ut följande utmärkelser:
CFB kgl silvermedalj
Stig Brehag, Karlsborg
CFB förtjänsttecken
Elisabeth Kjellén, Falköping
Uno Johansson, Götene-Skara
Jörgen Öberg, Lidköping
CFB hedersstandar
Olavi Jakonnen, Mariestad
Bengt Ohlssoon, Falköping

Förbundets silvermedalj

Kerstin Bredelius, Skaraborgsgruppen
Lars Waldefeldt, Götene-Skara
Jens Andersson, Mariestad
Henrik Eriksson, Mariestad
Leif Löfgren, Mariestad
Förbundets guldjetong
Ingvar Svensson, Götene-Skara
Förbundets silverjetong
Karl-Erik Karlsson, Falköping
Markus Abrahamsson, Tidaholm
Peter Lindberg, Tidaholm
Johan Karlsson, Mariestad
Bengt Ohlsson var sedan förbundsordföranden behjälplig att dela ut pokaler och medaljer för de tävlingar som avhölls under 2003.

Försvarsupplysning

Generalmajor Tony Stigsson höll som avslutning på stämman försvarsupplysning om det underlag försvarsmakten lämnat ifrån sig i arbetet med Försvarsbeslut 04.

Han kommenterade också den senaste veckans oroligheter i Kosovo, med tonvikt på uppkomst och effekter för de svenska enheter som är på plats där.

Bilder från stämman

Tony-och-Lena-framför-HKP.jpg
Tony Stigsson anländer till årsstämman på T2, tillsammans med sin adjutant Mj Lena Nilsson

Skövdegänget.jpg
Catharina Lilliestierna och Viktor Janderberg representerade Skövde FBU-förening. Både Catharina och Viktor har ett förflutet som ungdomsmedlemmar i Skövdes FBU-förening. Viktor skall rycka in i det militära, när skolan har slutat. På K3 i Karlsborg kommer han att göra sin militärtjänst.
Rolf_Lager.jpg
Rolf Lager från Tidaholms FBU-förening är hedersledamot i förbundet och är mycket intresserad hur det går för förbundet. Det är naturligt att han besöker oss på vår stämma.
Rolf har fyllt 80 år och blev uppvaktad med blommor och present.

Medaljörer.jpg

Årets medaljörer tillsammans med förbundets ordförande.


Mariestadsgänget.jpg

Representanter från Mariestads FBU-förening följer intresserat med.


Skyttevinnare_2004.jpg

Några av skyttevinnarna.


Tony.jpg

Skaraborgs FBU-förbunds ordförande

Vår förbundsordförande Generalmajor Tony Stigsson, stf chef vid opil, önskar oss i Skaraborgs FBU-förbund lycka till i vårt fortsatta arbete med utvecklingen av förbundets utbildning.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.