Besök från VBK 47 Hessen

Bildreportage från 040801 -- 07
Skaraborgs FBU-förbund har ärvt en utbytestradition från Jönköpingsförbundet och initiativtagaren Erik Hofmann. Således togs en kontingent om 14 officerare och underofficerare, somliga aktiva och somliga i reserven, emot nere i Halmstad på eftermiddagen den 1 augusti av förbundets besöksvärd Jörgen Öberg.
Måndag: Luftvärnsregementet och Ryttmästarbostället
Den första övernattningen skedde vid Lv 6 och måndagsförmiddagen ägnades åt luftvärnsförband. man informerade om organisation och materiel, samt reservofficersutbildningen i Sverige. Efter kaffet skedde förflyttning till simulatoranläggningen där det demonstrerades vilka möjligheter detta ger. Besökarna fick även själva prova på att vara skyttar under målspelet.

Efter upptransport till Skövde och inkvartering på Elevhotellet tog Skaraborgs FBU emot hos Bernhard Englund som byggt upp ett storslaget museum om de indelta soldaternas levnadsförhållanden. Säkerligen en av veckans höjdpunkter.
lvsimulator.jpg
Det var inte helt lätt att styra roboten till målet

englund.jpg
Gruppen lyssnar till Bernhard Englunds berättelser om den indelta tiden

Tisdag: Skaraborgs flygflottilj
På tisdagen skedde busstransport till Såtenäs och GripenCentrum. Gruppen fick information om flygvapnet och Gripen samt även titta på flygplanet och vapenmateriel i en hangar.

Studiebesöket omfattade även en information om flygbasjägarna och flygtransportenheten.
gripengrupp.jpg
Studiebesöket på Såtenäs leddes av kn Schön, som här omges av hela gruppen

Onsdag: Göta trängregemente
Värdskapet hade på onsdagen övergått till Göta trängregemente som bjöd på stort. Efter en muntlig information om förbandet och lunch var det dags för fordonsförevisning på regementsplan. I smågrupper tittade vi på splitterskyddade lastbilar, gruppering av ToLo-materiel, sidlastande dumper och NBC-saneringsbil.

Kvällen avslutades med buffé på Götamässen och trevlig samvaro.
tolo.jpg
Tjf regementschef övlt Jan-Olov Petersson deltog aktivt i visningen. I bakgrunden syns uppställninen av materiel för tankning och förnödenhetsersättning

splitterskydd.jpg
Försöken med splitterskyddade förarhytter på lastbilarna var en sak som visades

dumper.jpg
Stort intresse vid den terränggående dumpern för sjukvårdscontainrar

saneringsbil.jpg
fordonet för NBC-sanering demonstreras

Torsdag: Skaraborgs regemente
Torsdagen gick i pansartruppernas tecken. Efter ett intressant besök på pansarmuseet i Axvall gick färden tillbaka till regementet via ett stopp vid Varnhems klosterkyrka.

Efter lunch informerades om regementets verksamhet och därpå fick besökarna möjlighet att klättra på och provsitta bataljonens stridande fordon. Yrkesofficerare och värnpliktiga befäl ur inneliggande årskull stod som instruktörer.

På kvällen skedde den formella avslutningsmiddagen för besöket på Skaraborgsmässen. Tjf regementschef Claes Henrikson bytte vapensköld med kontingentschef övlt Wolfgang Hoffman. Tyskarna förärades även det första exemplaret av en nyuppsatt vapensköld för Skaraborgs FBU-förbund.
axvall.jpg
Per-Åke Kronblad berättar om de gamla vagnarnas historia

fordon.jpg
Officerare och värnpliktiga befäl demonstrerade brigadens fordon som blev regelrätta klätterställningar

Fredag: Livregementets hussarer
På fredagen ställdes färden till Karlsborg där informationschef Jens Ramhöj tog emot. Strax fortsatte besöket med Fästningsäventyret som gav deltagarna en god upplevelse av platsens historik. Förmiddagen avslutades med ett besök i museet.

På eftermiddagen informerades om de förband K3 sätter upp. Besöket avslutades med en visning av UAV-systemet Ugglan.
karlsborg.jpg
Med tysktalande guide förevisas Karlsborgs fästning

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.