Ledarskap

Skaraborgs FBU-förbund anordnade den 9-10 februari en kurs i grundläggande ledarskap på T2 i Skövde. Målet var att ge deltagarna förståelse och baskunskaper om mänskligt beteende och gruppkopplingar, genom teori och gruppdynamiska övningar. En "mini-UGL" skulle man kunna säga. Kursens lärare/handledare var Mj Bo Sandell och Mj Fredrik Sörensen-Ringi.

På helgens program stod 3 punkter: Individen, gruppen och ledaren. För att förstå vad som utmärker ett framgångsrikt och bra ledarskap samt en effektiv grupp, måste man se till den enskilda individen och till det mänskliga beteendet. Förmiddagens lektion behandlade spännande ämnen som t ex. personlighet, normer, kommunikation och konflikthantering. Individen sattes i fokus och frågor besvarades angående det mänskliga beteendet, vilket kan vara nog så svårt att förstå ibland :) Dagens andra hälft handlade om gruppen, hur en sådan arbetar, relationsmognad, FIRO (gruppbildning) och praktikfall.

Söndagens verksamhet riktades emot ledaren och dennes roll. Teoretiska fakta blandades med praktiska tillämpningar och självtester. En mycket intressant och givande helg med bra lärare och väl valt kursinnehåll. Eleverna har inte bara erhålligt nyttig kunskap om ledarskap, utan även goda möjligheter att lära känna sig själv bättre.

Referat av Pernilla Magnusson

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.