Höstkonferens 2003

Förbundets funktionärer genomförde 2003-11-16 den årliga höstkonferensen med föreningsrepresentanter på Frivillighuset, Klagstorps Herrgård.
gruppfoto_hkonf.jpg
Gruppfoto på deltagarna i Höstkonferensen

Program

Konferensen leddes med stor bravur av förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, som fick dra ett extra stort lass då förbundssekreteraren insjuknat under natten. Några förbundsrepresentanter saknades dessutom då ett regionalt möte avhölls samtidigt.

Förmiddagen ägnades åt information från försvarsupplysning av KBM om frivilligorganisationernas framtida roll. Höstkonferensen diskuterade med anledning av detta kommande möjligheter och krav på rekrytering, dels i samband med informationen, dels som en punkt i eftermiddagens grupparbeten. Vid redovisningen listades till sist en mängd uppslag till aktiviteter för föreningar att öka sin rekrytering.
hans-hkonf.jpg
Förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert lyssnar till Höstkonferensens diskussioner
Efter lunchen delades deltagarna in i grupper för att slutavstämma föreningarnas årsprogram för 2004. Vid redovisningen visade det sig att flera föreningar bestämt sig för att samordna sina program med grannföreningarna och erbjuda vissa träffar även i sitt eget program. Ett bra sätt att öka utbildningsutbudet utan att kräva mer av föreningarnas instruktörer och administratörer.
arbete_hkonf.jpg
Höstkonferensens deltagare i arbete

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.