Förbundsstämman 030315

Referat från förhandlingarna
Förbundets årsstämma avhölls på Götala Herrgård utanför Skara. Ett sjuttiotal deltagare hade samlats från hela Skaraborg, somliga delegater, andra pristagare eller medaljörer. Stämman kunde konstatera att verksamheten under 2002 ökat under i stort sett samtliga redovisade punkter. Även medlemsutvecklingen var positiv under förra året. 140 nyrekryteringar varav 60% ungdomar gör att den totala medlemssiffran uppgick till 1 307 medlemmar inom förbundets område.
Förbundsstyrelsens sammansättning
På de poster där mandatperioderna hade löpt ut, föreslog valberedningen förnyat förtroende för de personer som tidigare innehaft ämbetena. Några förändringar mot styrelsen 2002 inträffade således inte.

Nyval skedde däremot på posterna som revisorer, där Edgar Stensson och Claes-Göran Johnson nu återfinns.

Utdelning av utmärkelser

Efter stämmoförhandlingarna var det dags för förbundsordföranden Tony Stigsson, biträdd av vice förbundsordförande Börje Hermansson, att utdela utmärkelser till förtjänta medlemmar av organisationen.
Centralförbundets medaljörer
Kunglig silvermedalj tilldelades Lars Westerström, förbundskassör,
Ingvar Larsson och Börje Aspehed, Skara-Götene förening.

CFB förtjänsttecken tilldelades förbundsordförande Tony Stigsson och Mikael Långh, förbundssekreterare.

CFB hedersstandar tilldelades Stig Brehag från Karlsborg, Ive Palmborg från Falköping och Ivan Lindholm från Götene-Skara.
Förbundets utmärkelser
Förbundets silvermedalj tilldelades Magnus Johansson från Mariestad, Lars Thorsell från Skövde samt Östen Kvarnlöf och Stefan Ekroth från Skaraborgsgruppen.

Guldjetonger tilldelades Henrik Eriksson och Jens Andersson från Mariestad, Carl Manderstedt och Sara Persson från Skövde, Solveig Lundquist från Falköping och Leif Andersson från Tidaholm.

Silverjetonger tilldelades Ingvar Svensson från Skara-Götene och Hasse Lundquist från Falköping.
Stämman avslutades så med att förbundsordföranden Tony Stigsson i en försvarsupplysning berörde det säkerhetspolitiska läget i omvärlden.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.