En äkta Tidaholmare jubilerar

Rolf Lager fyllde 80 år den 1 april 2003
Tidaholmsprofilen och hedersledamoten i Skaraborgs förbundsstyrelse Rolf Lager firade den 1 april sin 80-årsdag. En mycket stor del av sitt liv har han varit FBU-rörelsen trogen, bland annat genom sin gärning som ordförande för Tidaholms FU-förening under 45 år! Är det månne svenskt rekord? En aktningsvärd insats för vår organisation är det i alla fall utan tvekan.
Rolf Lager föddes i Tidaholm den 1 april 1923. Bortsett från värnplikten 1944 till och med 1946 har Lager vuxit upp och levt i Tidaholm. Värnplikten genomfördes vid I9 i Skövde, nuvarande P4, och avslutades med ett år på kadettskolan Karlberg. En episod som jubilaren väl minns från den första tiden som värnpliktig var när en löjtnant utmanade mannarna i hinderbana. Löjtnanten utlovade permission åt de som vann över honom. Detta var emellertid ingen svårighet för Rolf Lager som på lediga stunder tränat på Hemvärnets hinderbana i Tidaholm. Med tio sekunders marginal fick så Lager gå hem för dagen men blev på vägen ut stoppad av kompanichefen. När kapten fick reda på anledningen till permissonen sa han –Bra, här har Lager en krona att köpa fika för. Tack vare att Lager tjänstgjorde på skolkompaniet låg han inte i beredskap.

Introduktion till Frivillig Befälsutbildning

Efter genomförd utbildning vid kadettskolan återvände Rolf Lager till Tidaholm. Vid denna tid rekryterade Frivilliga Befälsutbildningen, FBU, medlemmar genom Aftonbladet. Lager som var intresserad av utbildning tog kontakt med J.Holmvik som då var ordförande i Tidaholmsföreningen. Lager genomförde strax därefter en vinterutbildning i Transtrand. En episod han minns var att de redan första kvällen fick ge sig ut och leta efter två lärarinnor som gått bort sig på Sälenfjällen. Flera patruller ryckte ut och Lager som var officer blev chef för en av patrullerna trots att han saknade fjällvana. Till sin hjälp fick han en duktig fältjägare från I5. Damerna hittades lyckligtvis så småningom i en övernattningsstuga. Det var ett speciellt minne att första kvällen på första FBU-kursen få ut och leta damer i Sälenfjällen. Denna episod skrämde dock inte Lager som senare genomförde fler utbildningar både i Ånn och Transtrand.

Aktiv FBU:are

Efter ytterligare kompletterings- och befordringsutbildningar blev Rolf Lager värnpliktig kapten 1960. Göteborgs Pansarförening och FBU samarbetade i stor utsträckning vid denna tid. Mycket av utbildningen genomfördes på Axvalla och P4 men även Tylebäck i Halmstad användes flitigt. Ett minne från 1950-talet är när Lager som kompanichef skulle genomföra stridsskjutning på Bjärsjö skjutbana utanför Axvall. Under natten gjorde ett kraftigt snöfall att samtliga fordon och de 100-talet personer ingående i kompaniet hade snöat inne. Inga fordon kunde ta sig därifrån utan bandvagnar fick komma till undsättning. Stridsskjutningen genomfördes förstås först. Ett annat minne Lager har är när det kom så många FBU:are för utbildning till P4 att chefen skällde ut deltagarna. Rolf Lager blev ordförande i Tidaholmsföreningen 1958 och har så varit fram till 80-årsdagen. En stor händelse var när föreningen fick en egen lokal för 10 år sedan. Den största förändringen genom åren anser Lager är skillnaden på befäl. Idag är de mycket mjukare vilket Lager anser är till det bättre.
-Det var hårt under krigsåren men efterhand har attityderna förändrats hos befälen.

Två konungars medaljer

Rolf Lager har av Centralförbundet för Befälsutbildning tilldelats två kungliga medaljer. Den första i silver med Gustav VI Adolf och den andra i guld med Carl XVI Gustaf. Lager har mottagit båda av vår nuvarande kung vid riksstämmorna 1972 i Umeå och 1982 i Stockholm. En hedersplakett har också förärats denna aktiva FBU:are.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.