Strid i bebyggelse

Skaraborgs FBU-förbund anordnade 020309-10 en kurs i strid i bebyggelse för befäl, bl a hemvärnsbefäl. Kursen omfattade strid i bebyggelse (grunder, taktik, stridsteknik etc), ledning av förband i bebyggelse, orderträning och uppträdande i bebyggelse (enskild soldat, stridspar, omgång och grupp).

Mycket uppskattade instruktörer var Kn Tommy Hallgren och Fk Henrik Gustafsson från Skövde.

Kursen startade under lördagen inne på T2 där vi först hade genomgång före kurs och teori om strid i bebyggelse. Därefter hämtade vi ut vapen och övrig utrustning som vi skulle behöva under kursen. Sedan förflyttade vi oss till ett närliggande industriområde där vi under två dagar praktiskt övade olika moment i bebyggelse.

Kursen var väldigt bra och realistiskt upplagd. Vi övade inne i byggnader som liknade de som kan finnas i ett verkligt krigsområde. Husen vi disponerade hade exempelvis trasiga rutor, glas på golven, ingen elström, trasiga tak och fullt med skräp på golven i de olika rummen.

Alla elever tackar både instruktörer och kommendanterna för en väl genomförd kurs, där vi lärde oss mycket nytt om strid i bebyggelse.

Har Ni ännu inte varit elev vid någon FBU-kurs i strid i bebyggelse så rekommenderar jag Er att försöka gå en kurs så fort Ni får möjlighet. Nästa kurs i strid i bebyggelse, förutom de centrala kurserna i sommar, genomförs på Mästocka skjutfält i september i år. Det lär bli en lärorik och rolig kurs som Ni bör söka.

Det här var min tredje "SIB-kurs" under ett år och jag lär mig väldigt mycket varje gång.

Referat av Mats Berg, Hallands FBU-förbund

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.