Rapport från Streckövning

Under helgen 01-03 november genomförde FBU Skaraborgs ungdomsavdelning sin årliga utbildningskontroll med 78 deltagare. De ungdomar som genomfört tillräckligt många övningar under året och bedöms lämpliga efter övningen kommer att flyttas upp till nästa utbildningsnivå.

Enligt Magnus Johansson, ansvarig för FBU Skaraborgs ungdomsutbildning, är syftet att fastställa ungdomarnas färdigheter och förmågan att samverka i grupp, både som chefer och gruppmedlemmar

Övningen genomfördes som en dagsmarsch över 21 km där övningsdeltagarna i grupper fick visa sina färdigheter på 8 olika stationer under marschen. Varje grupp hade en gruppchef samt en stf. gruppchef. I grupperna var det en blandning av både äldre och yngre medlemmar, där de äldre ungdomarna var chefer. Till varje grupp fanns det ett följebefäl, vars huvudsakliga uppgift var att garantera säkerheten under marschen.

Kontrollerna bestod bland annat av sjukvårdstjänst, avståndsbedömning, skytte, göra upp eld och sambandstjänst. Grupperna fick poäng baserat på hur man löst uppgiften.
"...dom äldre kan hjälpa dom yngre..."
"Det var bra att man blandat ungdomar från GK ( grundkurs ), FK ( fortsättningskurs ) och LK ( ledarskapskurs )", tycker Henrik Haugland från FBU Skövde. "Då det är olika ålder på gruppmedlemmarna, kan dom äldre hjälpa dom yngre, när det behövs."

Henrik flyttade till Skaraborg för ett år sedan. Han kommer från Stenungsund, där han var med i Hemvärnsungdomen, vilka bedriver liknande utbildning som FBU har. Vi träffade Henrik när han övade på att lägga ett förband på sin kompis Tommy Sällberg från Uddevalla. "Jag tycker att instruktörerna har varit väldigt bra", säger Henrik. "Det märks att dom kan sin sak."
"Här är vi, grabbar!"
På Perstorps skjutbana träffar vi Susanne Sirén från Mariestad. Susanne är gruppchef för 4:e grupp. Nu har gruppen genomfört skjutningen, med godkänt resultat. Efter detta har gruppen fått en ny plats inritad på sin karta. Där finns nästa kontroll och man har en timmes vandring dit. "Jag har varit med i FBU Mariestad under 4 år", förklarar Susanne och ler. "Det är jättekul att komma ut i naturen på det här viset, med lite olika upplevelser."
Under övningen upprättade man en stabsplats på Vaberget utanför Karlsborg. Där basade Henrik Eriksson med sina signalister. Man hade radiokontakt med grupperna vid deras förflyttning under övningen. "Det har inte varit några problem med sambandet", säger Henrik . "Vi har bra kontakt med grupperna och dom har rapporterat in sina resultat efter hand som de var klara med uppgifterna vid kontrollstationerna. Därefter förs det in på datorn, så att vi har alla uppgifter samlade."

Lördagen slutade med en ceremoni uppe på Vaberget, med utsikt mot sjön Viken. Övningsledningen hade tänt eldar i en halvcirkel runt cermoniplatsen. Därefter fick godkända deltagare gå fram och få utmärkningstecknet av utbildningsansvarig Magnus Johansson.

Efter cermonin fortsatte vandringen mot tältet på Kråk och en behövlig vila.

Artikelförfattare:Lars Westerström

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.