Patrulltjänst

Skaraborgs FBU-förbund genomförde 30 augusti -- 1 september en regional kurs i patrulltjänst. Kursen som genomfördes på K3 i Karlsborg samlade 20 stycken intresserade elever från fem stycken olika FBU-förbund i södra och mellersta Sverige. Regionale utbildningsledaren i CFBs västra region, Ulf Hammarlund, var huvudansvarig för kursen. Instruktörer under kursen var två fänrikar från K3. Instruktörerna upplevdes som mycket kompetenta och gjorde bra reklam för sitt förband som är förlagt till fästningen i Karlsborg. Kommendanter och övriga ovärderliga medhjälpare var funktionärer ur Skaraborgs FBU-förbund: Lars Thorsell (utbildningsansvarig), Mikael Långh (sekreterare) och Lars Westerström (kassör).

Kursen startade under fredagkvällen med en intressant genomgång avseende nya förbandstyper som kommer att utbildas på K3 i Karlsborg (underrättelsebataljon och luftburen bataljon). Eleverna fick under lektionen bra inblick i dessa nya förband, bl a avseende nya helikoptrar, fordon, uppgifter, organisation etc. Eleverna hade flera frågor och kvällen avslutades med kvällsmål ca 2330.

Under lördagen genomfördes formell utbildning med lös och skarp ammunition. Man övade praktiska grunder i tre stycken grupper. Eleverna övade bl a åtgärder under framryckning, åtgärder vid sammanstöt och vägövergång. Grupperna och gruppcheferna utvecklades snabbt och eftermiddagen kunde avslutas med ett antal moment med skarp ammunition.

Efter tillagning av frystorkad middag vid K3:s skjutbanor i Perstorp startade ett mer tillämpat moment där de nyvunna kunskaperna och färdigheterna användes inom ramen för en dubbelsidig övning. Grupperna fick under kvällen och natten bl a spaningsuppgifter där syftet var att inhämta underrättelser om olika viktiga objekt. Grupperna fick sedan övernatta i baser och själva laga sin mat. Momentet avslutades under söndag förmiddag och grupperna återvände med fordon till fästningen i Karlsborg.

Under söndag eftermiddag genomfördes bl a vård, efterarbete, inventering och utvärdering. Efter middag i den nyrenoverade matsalen på K3 återvände trötta och nyutbildade eleverna hemåt.

Referat av Ulf Hammarlund, Regional utbildningsledare

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.