Verksamhetssäkerhet

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har varit värdförbund för en regional helgutbildning på ämnet verksamhetssäkerhet. Kursen leddes av Claes-Åke Henriksson och Peter Stenfelt. Båda instruktörerna har lång erfarenhet från engagemang som instruktörer och kurschefer inom den frivilliga försvarsverksamheten. Huvudinslaget i utbildningen utgjordes av genomgång av de regler och de ansvarsförhållanden som gäller för kursanordnande frivillig försvarsorganisation och i förlängningen för verksamhetsansvarig, kurschef och övningsledare/momentövningsledare. Bestämmelserna äger främst tillämpning när en frivillig försvarsorganisation genomför utbildning på uppdrag av Försvarsmakten och med Försvarsmaktens materiel och på Försvarsmaktens anläggningar. De praktiska exemplen hämtades huvudsakligen från en av de frivilliga försvarsorganisationernas längre uppdragsutbildning, nämligen Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F) om två veckor. Ca 20 sådana utbildningar gneomförs på årsbasis.

Utöver den allmänt gällande Marksäkerhetsorden och de försvarsmaktsgemensamma säkerhetsbestämmelser finns det lokala bestämmelser för skjutfält, garnisoner och andra anläggningar som kurschefenen med flera har att förhålla sig till. Allmänt gäller härutöver för att verksamhet arbetsmiljölagstiftningen. Ansvarsförhållanden för olika aktörer och upprättande av riskhantering för olika delmoment under en kurs belystes med ett antal grupparbeten kombinerat med efterföljande diskussioner.

Kursdeltagarna kom från flera olika frivilligorganisationer som Skyttesportförbundet, frivilliga Radioorganisationen och Försvarsutbildarna. Noteras särskilt tre deltagare från Norra Smålandsförbundet. Kursen jämte kursledarna fick mycket gott betyg av deltagarna efter kursens avslutande. Kursen har uppfattat som mycket givande och med högt i tak för fördjupande diskussioner av olika delmoment. 

Bild1 
Kursdeltagare från Norra Smålandsförbundet.

Bild2 
Kursledningen Claes-Åke Henriksson och Peter Stenfelt.

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-10 kl. 19:33 av Leif Wetterlid.