Skademarkör under räddningstjänst övning

skademarkör

Förbundsstyrelseledamoten Bengt Andersson gjorde en bra insats som skademarkör under en tillämpad skogsbrandsövning med Räddningstjänstens Östra Skaraborg förstärkningsräddningsvärn.

Räddningsvärnets uppgift var att efter larm samlas på brandstationen i Skövde för ordergivning och tilldelning av fordon. Därefter skedde materieluthämtning av förrådsställd materiel varefter kolonnkärning skedde till skadeplatsen. Där gavs kompletterande order avseende uppgiften, vilken bestod i att upprätta och betjäna en ca 700 m lång begränsningslinje med uttag för vattenbegjutning ungefär hundrade meter.

När räddningsstyrkan kom fram till slutmålet gav sig Försvarsutbildarnas skademarkör, sjukvårdsgruppchefen i hemvärnet, till känna. Han hade sminkats med en stor lårskada. Skadan omhändertogs helt enligt instruktion med högläge och tryckförband. Efter omlägg avslutades momentet med bårtransport till brytpunkt där ambulans avsågs hämta den skadade.

-Det är värdefullt med den typen av samverkan och särskilt bra är det med markörer som har sjukvårdsutbildning, då de på realistiskt sätt kan spela upp momentet, sammanfattar räddningschef Hans Ingbert

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-21 kl. 20:56 av Leif Wetterlid.